Invigning av Dalénum, Lidingö

Projekt / Vår verksamhet198

Foto: JM

Under drygt ett decennium har JM arbetat med uppförandet av Dalénum, Lidingös nyaste stadsdel.

Tisdagen den 20 september bjöd JM, under ledning av VD Johan Skoglund, in till mingel och lunch på plats vid Dalénum för alla som deltagit i projektet för att uppmärksamma slutet på stadsbyggnadsprojektet med en symbolisk handling. Bjarne, Caroline, Michael och Henrietta från ETTELVA var på plats, då vi i olika konstellationer på uppdrag av JM, varit med och utvecklat Dalénum sedan 2013 genom projekten Ägarlägenheter Dalénum, Kajhusen, Kajtorget och Ypsilon.

Kajhusen, Dalénum

Johan Skoglund som arbetat inom JM i 35 år, varav 20 år som VD, har varit med genom hela processen för Dalénum tillsammans med Olof Petterson Herold, konceptansvarig Ägarlägenheter på JM. Tillsammans med representanter från kommunen inledde de tillställningen med ett tal som sammanfattade historien om hur stadsdelen Dalénum vuxit fram som ett nära samarbete mellan JM och kommunen. Planen vann laga kraft 2010. Marken ägdes tidigare av AGA och utgjordes av fabriks- och kontorslokaler.  Efter många år av industriverksamhet behövde marken saneras från föroreningar. Då arbetet med planen pågick rådde en osäkerhet kring om det gick att locka boende till platsen. Idag är det svårt att tro att tvivel funnits då en levande, attraktiv stadsdel har vuxit upp med både bostäder, strandpromenad, restauranger, arbetsplatser, förskola och lekpark med konst inköpt från Millesgården. En bärande tanke som funnits med och drivits genom hela processen har varit att erbjuda en så stor variation av boendeformer som möjligt i området. Här finns både bostadsrätter, hyresrätter, särskilt boende och ägarlägenheter. Vi har i arbetet med Dalénum tagit fram ett nytt koncept för ägarlägenheter tillsammans med JM.
Det har varit en spännande resa att få ha varit del i utvecklingen av Dalénum och vi på ETTELVA tackar för en fin avslutning på samarbetet.

Här kan du läsa mer om våra projekt i Dalénum.

Henrietta och Caroline på invigningen