Dalénum

”Utvecklingen förvandlar området från otillgänglig industrimark till en levande stadsdel där både boende och besökare kommer att forma framtidens Dalénum. Vi tycker att det är arkitektur med omtanke”

JOHAN ROOS, Uppdragsansvarig arkitekt etapp 2

Projektbeskrivning
Intro

I det tidigare AGA-området på Lidingö växer en ny stadsdel, Dalénum, fram. Tillsammans med JM utvecklar vi fyra sjönära kvarter med attraktivt läge vid kajen.

Uppdrag

På uppdrag av JM har vi i första etappen tagit fram ett nytt koncept med ägandelägenheter. Andra och tredje etappen (Kajhusen och Kajtorget) är ett resultat av ett parallellt uppdrag. I Dalénum har vi även tagit fram Ypsilon, Sveriges första svanenmärkta ägarlägenheter.

Bakgrund

Dalénum var tidigare AGAs fabriks- och kontorslokaler, där uppfinnaren och industrimannen Gustaf Dalén var verksam. Dalénum omvandlas nu till en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser och matställen. I den centrala delen av området skapas en stadsmässig karaktär med gator, torg och kajer. Sammanlagt kommer omkring 1 000 bostäder att byggas här, där vissa delar av de gamla industrilokalerna integreras som delar i nybyggnationen.

Koncept

Kvarteren samspelar i sina volymer, proportioner och relationer med det gamla industribeståndet och intilliggande nyproducerade bostäder. Industrikaraktären inom de industrihistoriska kvarteren renodlas och förädlas och utefter vattnet kommer en strandpromenad att uppföras.

Arkitektur

Vårt första kvarter vänder en sida mot parken och det attraktiva promenadstråket mot vattnet, men får samtidigt en mer stadsmässig sida som knyter an till befintlig bebyggelse och den industrikänsla som finns i de äldre kvarteren.

Byggnaderna har stadsmässig kvartersform och material, och karaktär hämtas från befintlig arkitektur i området. Fasaderna har samtidigt ett nutida uttryck med tydlig vertikalitet och stor omsorg om tegeldetaljer. Husen närmast vattnet är inspirerade av traditionella packhus med indragna balkonger.

Lägenheterna är utformade för att maximera sjöutsikten. De upphöjda gårdarna öppnas upp mot vattnet och blir en naturlig och vacker samlingsplats för de boende. Samtidigt har vi tillfört mötesplatser till det offentliga rummet mellan husen och i bottenvåningarna vid kajen.

De svanenmärkta byggnaderna har bla. en energieffektivitet på 75% av BBR. Ur miljösynpunkt har material valts enligt Svanens krav med fokus på giftfria och beständiga material som åldras väl.

Fakta
  • Beställare: JM
  • Plats: Lidingö, Stockholm
  • År: Ägarlägenheter färdigställt 2016, Kajhusen 2017, Kajtorget pågående, Y-Block Dalénum pågående programhandling med ca 100 lägenheter
  • Miljöcertifiering: Svanen (f.o.m 2018)
Kontaktpersoner
  • Bjarne Svedérus
  • Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 076-803 50 62
  • Henrietta Borseman
  • Arkitekt SAR/MSA
  • 076-502 03 34