Dalénum

”Utvecklingen förvandlar området från otillgänglig industrimark till en levande stadsdel där både boende och besökare kommer att forma framtidens Dalénum. Vi tycker att det är arkitektur med omtanke”

HENRIETTA BORSEMAN, Handläggande arkitekt etapp 2

Projektbeskrivning

I det tidigare AGA-området på Lidingö har en ny stadsdel, Dalénum, växt fram under drygt ett decennium. Tillsammans med JM har vi utvecklat fyra sjönära kvarter utmed kajen. Första etappen innehåller ett för JM nytt koncept med ägarlägenheter. Andra och tredje etappen, Kajhusen och Kajtorget, är ett resultat av ett parallellt uppdrag. Inom Dalénum har vi även tagit fram Ypsilon, Sveriges första Svanenmärkta ägarlägenheter.

Dalénum var tidigare AGAs fabriks- och kontorslokaler, där uppfinnaren och industrimannen Gustaf Dalén var verksam. Dalénum har nu omvandlats till en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser, strandpromenad och matställen. Den centrala delen av området har fått en stadsmässig karaktär med gator, torg och kajer. Sammanlagt omkring 1 000 nya bostäder har byggts här, där vissa delar av de gamla industrilokalerna integreras med nybyggnationen.

Kvarteren samspelar i sina volymer och proportioner med det gamla industribeståndet och intilliggande nyproducerade bostäder. Industrikaraktären inom de industrihistoriska kvarteren renodlas och förädlas. Kajhusen och Kajtorget vänder en sida mot det attraktiva parkstråket mot vattnet och får samtidigt en mer stadsmässig sida som knyter an till befintlig bebyggelse och den industrikänsla som finns i de äldre kvarteren.

Byggnaderna har en stadsmässig kvartersform. Material och karaktär hämtas från befintlig arkitektur i området. Fasaderna har samtidigt ett nutida uttryck med tydlig vertikalitet och stor omsorg om tegeldetaljer. Husen närmast vattnet är inspirerade av traditionella packhus med indragna balkonger.

Lägenheterna är utformade för att maximera sjöutsikten. De upphöjda gårdarna öppnas upp mot vattnet och blir en naturlig och vacker samlingsplats för de boende med mycket grönska. Samtidigt har vi tillfört mötesplatser till det offentliga rummet mellan husen och i bottenvåningarna vid kajen.

De svanenmärkta byggnaderna har bla. en energieffektivitet på 75% av BBR. Ur miljösynpunkt har material valts enligt Svanens krav med fokus på giftfria och beständiga material som åldras väl.

Fakta
  • Beställare: JM
  • Plats: Lidingö, Stockholm
  • År: Ägarlägenheter färdigställt 2016, Kajhusen 2017, Kajtorget pågående, Y-Block Dalénum pågående programhandling med ca 100 lägenheter
  • Miljöcertifiering: Svanen (fr.o.m 2018)
Kontaktpersoner
  • Bjarne Svedérus
  • Arkitekt SAR/MSA, Partner, BAS-P, Kontrollansvarig
  • 076-803 50 62
  • Henrietta Borseman
  • Arkitekt SAR/MSA, Hållbarhetschef
  • 076-502 03 34