Vita Liljans väg

”Hus med egen karaktär men utan att störa sin granne.”

BJARNE SVEDÈRUS, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning

Intro

I en kulturhistoriskt värdefull miljö och på en tomt med känslig natur och vackra klipphällar har vi försökt att skapa bostäder som harmonierar och förnyar utan att ge avkall på en egen gestaltning.

Uppdrag

JM har tillsammans med ETTELVA och Stadsbyggnadskontoret genomfört en ny detaljplan för Sätra 2:1 med byggrätter längs Vita Liljans Väg i Bredäng. Vi har sedan fortsatt arbetet från Programhandling till färdig Bygghandling och Relationshandling.

Bakgrund 

JM har genom exploateringsnämnden beviljats markanvisning med syfte att uppföra nya bostäder inom del av fastigheten Sätra 2:1. Planområdet är beläget vid en park längs Vita Liljans väg i Bredäng.

Koncept

De nya bostadshusen ska utformas som lameller och placeras så att de inordnar sig i den kulturhistoriskt värdefulla miljön och med hänsyn till naturmarken. Byggnaderna ges olika karaktär på gatu- respektive parkfasad. Garage ska utformas i samklang med bostadshusen.

Arkitektur

De tre husen är mellan fem till sju våningar höga, med formgivning som följer den befintliga bebyggelsens med enkla, samlade balkonger. Undantaget är fasaden mot parken som formges mer fritt med generösa balkonger. Gestaltningen är speciell med avseende på takutformningen då långsidorna utgörs av gavelmotiv och taken samspelar mellan de olika husen. Fasaderna är vita, de indragna balkongerna har träfasader och balkongerna glimmar som guld.

Fakta
  • Beställare: JM AB
  • Storlek: BTA 13.193 kvm, 138 Hyreslägenheter
  • Plats: Bredäng längs Vita Liljans väg, Stockholm
  • År: 2012 underlag detaljplan, PH 2016, t.o.m. 2020 Relationshandling
  • Foto: Johan Eldrot
Kontaktpersoner
  • Bjarne Svedérus
  • Arkitekt SAR/MSA, Partner, BAS-P, Kontrollansvarig
  • 076-803 50 62