Kiruna Forever

Event22Omvärld86På ritbordet75Projekt / Vår verksamhet186

I februari 2017 färdigställde ETTELVA arbetet med dokumentationen av Kiruna stadshus. Nu finns en del av stadshuset återuppbyggt på ArkDes.

Nu har den nya utställningen Kiruna Forever om Kiruna stadsflytt, en av de största stadsomvandlingarna i modern tid, öppnat på ArkDes. Utställningen består bland annat av en återuppbyggnad av en del av Kiruna stadshus, vilken är baserad på den dokumentation som ETTELVA utförde innan stadshuset plockades ner. Under återuppbyggnadsprocessen har ETTELVA ritat och fört en dialog med de utställningsansvariga på ArkDes, och vårt tidigare arbete med dokumentationen av Kiruna stadshus finns med i utställning i digital form.

Redan 2011 påbörjade Lars Gezelius arbetet med dokumentationen av Kiruna stadshus. Ett arbete som under etapp 1 bestod av att skapa en förståelse för hur Kiruna stadshus skulle kunna demonteras, mellanlagras och återuppbyggas på en ny plats, ta fram en kostnadsberäkning för processen samt beskriva byggnadens arkitektoniska kvaliteter och hur denna process skulle kunna genomföras med bibehållet byggnadsminne. Etapp 2 av arbetet var ett samarbete med Norrbottens museum som inleddes 2014 vilket bestod av att dokumentera och inventera stadshuset innan det skulle plockas ned. Ett arbete som innefattar utförliga beskrivningar av alla rum samt en beskrivning av arbetet med planeringen och uppförandet av stadshuset. Beskrivningar som inkluderar byggnadens hela process, från uppförandet, till användningen och vidare demonteringen av Kiruna stadshus – som tillsammans utgör berättelsen om den nu nedplockade byggnadens historia. Beskrivningar som nu möjliggjort återuppbyggnaden av delar av stadshuset till utställningen Kiruna Forever.

Utställningen Kiruna Forever pågår till den 7 februari 2021.