Kiruna stadshus

“Kiruna Stadshus är ett allkonstverk från 1960-talets början. Arkitektur, konst, musik och poesi samspelar här.”

LARS GEZELIUS, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning
Intro

Hur bevarar man ett arkitektoniskt verk så som Kiruna Stadshus för eftervärlden när en hel stad ska flyttas?

Uppdrag

Det första skedet i detta projekt syftade till att utarbeta processer och konstruktiva lösningar till hur Kiruna stadshus kan demonteras, mellanlagras och återuppbyggas på ny plats med bibehållet byggnadsminne. Länsstyrelsen bad oss även att beskriva byggnadens arkitektoniska kvaliteter samt att göra en kostnadsberäkning för hela processen. En uppgradering till dagens tekniska standard är med i kostnadsberäkningen. Processen omfattar även lös inredning, textilier samt konst.

I maj 2014 gick projektet in i ett nytt skede. Vi fick i uppdrag av LKAB, gruvdriftskoncernen, att dokumentera Kirunas stadshus innan det plockas ned i samband med stadsflytten.  Arbetet med dokumentationen färdigställdes i februari 2017. Inventeringen och dokumentationen av Stadshuset var ett samarbete med Norrbottens museum.

Bakgrund

Stadshuset står i den så kallade sprickzonen i stadskärnan. Huset som ritades av Arthur von Schmalensee uppfördes mellan 1959 och 1962. År 1964 erhöll stadshuset Kasper Salin-priset, Sveriges mest förnämsta pris inom arkitektur. Arkitekturen präglas av en senfunktionalistisk stramhet och fin materialkänsla. Exteriört kännetecknas byggnaden av sitt expressiva klocktorn som har kommit att bli synonymt med Kirunas stadsbild. Tornet och valda delar av interiören skall flyttas med till platsen för det nya stadshuset.

Koncept

Etapp 1 bestod av ca 35 stycken ark som beskriver hanteringen av byggdelarna samt rumsbeskrivningar av de byggnads-minnesskyddade interiörerna. Den andra etappen innehåller ca 300 stycken ark som beskriver samtliga rum. En antologi på 14 kapitel beskriver planeringen och uppförandet av byggnaden samt hur den har använts under ca 50 år.

Fakta
 • Beställare: LKAB
 • Omfattning: Dokumentation, ritningar, konstruktion, intervju med inblandade vid uppförandet av byggnaden.
  Den första delen utfördes av Lars Gezelius genom Schlyter/Gezelius Arkitektkontor AB.
 • Plats: Kiruna
 • År: Etapp 1 2011-2012
  Etapp 2 2014-2017
 • Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum
Kontaktpersoner
 • Lars Gezelius
 • Ansvarig Kulturarv, Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig kulturvärden KUL
 • 076-525 79 21