Etnografiska museet

”Vår huvudsakliga uppgift är att värna om de kulturhistoriska värdena.”

Lars Gezelius, sakkunnig kulturarv, ETTELVA

Projektbeskrivning

Genom arbetet med Etnografiska museet får vi lära känna denna byggnad in i minsta skruv. Projekten spänner från litet till stort med den gemensamma nämnaren att ständigt värna om de kulturhistoriska värdena genom att bevara och förhöja. I detta arbete är hållbarhet en självklarhet, det ligger i sakens natur då vi arbetar med ombyggnation att återbruka, hitta nya funktioner till rum och platser och att alltid utgå från det befintliga.

Etnografiska museet tillhör Sveriges världskulturmuseum, VKM till vilka bland andra även Östasiatiska museet i Stockholm ingår. Fastigheten med det faluröda huset med snickerier i guldockra och anslutande park ägs och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Genom Camilla Schlyter, arkitekt på Schlyter/Gezelius Arkitektkontor AB har vi ett ramavtal som löper under flera år. Camilla Schlyter är generalkonsult och husarkitekt och vi bistår henne med sakkunnig kulturarv samt handläggande arkitekter efter behov. Ett fint samarbete där en bred kompetens möter projektens olika behov i den lilla och stora skalan.
Ramavtalet innebär en mängd projekt, stora och små utifrån de behov av om- och tillbyggnad som uppstår samt ett förvaltande av byggnad och park. Projektgruppen känner byggnaden väl och strävar efter att följa ursprungsarkitekterna Gunnar Mattsson och Jan Gezelius tankar;

”Vi har försökt att ge byggnaden en lätt och anspråkslös karaktär. Den ska vara en byggnad i park och anknyta till den fria och fantasirika byggnadstradition som hör Djurgården till.”

Gezelius och Mattsson, artikel i tidningen Arkitektur

Då byggnaden även har en hyresgäst sker ständigt en balansgång mellan en fungerande museiverksamhet och fastighetsägarens förvaltning av byggnaden. Kopplingen mellan park och byggnad är viktig, flera av utställningar behandlar platser och objekt som befinner sig utomhus och fler artefakter har fått flytta ut i parken.

Fakta
  • Beställare: Statens Fastighetsverk
  • Plats: Stockholm
  • Uppdrag: Ramavtal genom Schlyter/Gezelius Arkitektkontor AB
  • År: Pågående
  • Samarbeten: Schlyter/Gezelius Arkitektkontor AB
Kontaktpersoner
  • Lars Gezelius
  • Ansvarig Kulturarv, Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig kulturvärden KUL
  • 076-525 79 21