Platsbesök vid bygget av skola på Ekerö

På ritbordet92Projekt / Vår verksamhet222Studieresor & Studiebesök20

Hanna Mårtensson och Jenny Larsson från ETTELVAs Landskapsteam på platsbesök vid byggnationen av ny skola på Ekerö.

Under förra året inleddes arbetet med Bryggavägen för våra landskapsarkitekter, ett komplext skolgårdsprojekt i historisk miljö. Pålningen av skolbyggnaden är i full gång och tidigare under veckan var våra landskapsarkitekter på plats för att undersöka var fallskyddsräcken ska placeras på den intilliggande skogskullen samt hur de befintliga träden och trädkronorna kommer att stå i relation till skolbyggnaden.

– Det är så mycket lättare att se och få en känsla för hur rumsligheten kommer att bli på skolgården när man är på plats och börjar få en känsla för husets placering i relation till den natur som vi bevarar, konstaterar Hanna och Jenny efter platsbesöket.

Träden nära skolbyggnaden har högt skyddsvärde och får inte skadas enl. detaljplanebestämmelser så ytterligare mål med besöket var att kontrollera att relationen mellan hus och träd stämmer i handlingarna så att ytorna i anslutning till dessa hanteras på ett lämpligt sätt.

Under hösten kommer bygghandlingarna att levereras.

Här kan ni läsa vårt tidigare inlägg om projektet.