Samverkansprojekt med JM och Järfälla gymnasium

Medarbetarintervjuer77På ritbordet92Projekt / Vår verksamhet222

Samverkansprojekt tillsammans med JM och Järfälla gymnasium

Under hösten inleddes ett samverkansprojekt mellan JM och elever från Järfälla gymnasiums byggprogram som tar plats på gården för vårt projekt Söderdalen kv. 8. Vi har fått den roliga uppgiften att både delta vid introduktionen till projektet där projektförutsättningar och platsbesök gjordes tillsammans med eleverna samt fått fortsatt möjlighet att delta vid elevernas redovisningar.

Under förra veckan var ett sådant redovisningstillfälle där eleverna fick presentera sina förslag på en konstnärlig utsmyckning/mötesplats som ska placeras på gården. Eleverna som startade utbildningen hösten 2022, och alltså går sitt första år på utbildningen, kommer vid slutet av denna termin att presentera sina slutförda bidrag. I uppgiften ingår att ta fram en genomförandeplan för hur byggnationen ska ske; vilka delar kan skolan producera och vad behöver de extern hjälp med för att uppföra projektet.

Bland de inlämnade bidragen kommer sedan ett vinnande bidrag att utses där och förslaget projekteras vidare av JMs egna konsulter för att säkerställa byggbarhet och gällande säkerhet, grundläggning mm. Under hösten 2023 kommer nya platsbesök att genomföras för att se när det första trapphuset för kv. 8 färdigställts och för att se den tänkta placeringen av det vinnande bidraget. Under hösten 2024 är det tänkt att den konstnärliga utsmyckningen/mötesplatsen ska invigas.

Vi ser fram emot att följa fortsättningen av detta roliga samverkansprojekt!