Team Bostad på besök i Lilla Sköndal

Projekt / Vår verksamhet232Studieresor & Studiebesök20

 

Lilla Sköndal är ett av fyra områden där Besqab byggt småhusområden med en serie typhus som vi på ETTELVA har ritat. Nu står husen färdiga och husen har fått det bästa omdömet man kan tänka sig – en av våra kollegor har nämligen köpt ett av husen och nyligen flyttat in!

Team Bostad passade på att åka på hemma-hos-besök hos vår medarbetare Louise Aurell i Lilla Sköndal en mulen förmiddag i februari.

– Det är roligt att se husen inflyttade och att de börjar leva sitt eget liv! Det känns som att kunderna är nöjda och trivs. I det stora hela fungerar husen som vi planerade för på ritbordet men det är fint att se att husen tål små egna familjeanpassningar, säger Anita Hansson som varit handläggande arkitekt för projektet.

Vi fick i uppdrag av Besqab att rita ett mer exklusivt typhus med intressanta arkitektoniska värden och unika kvaliteter för respektive hus. Målet var att skapa generösa hus för smala tomter som beställaren lätt kan placera på olika typer av tomter. Huset kan därefter kompletteras efter platsspecifika önskemål. Kedjehus, radhus och villor med flexibel planlösning och goda rumsfunktioner skapar möjligheter till ett personligt och alternerat boende.

Lilla Sköndal är utformat i sann trädgårdsstadsanda. Huvudgatorna är planterade med träd och gaturummet är omslutande och intimt. Husen nyttjar sina små stadsnära tomter väl.

– Visionen har varit att skapa småhustyper med omsorg för de boende, att inte bara tillgodose grundfunktionerna utan också koppla på mervärden, säger Anita Hansson.

Nyckelord för utformningen av husen har varit axialitet, rymd och generalitet. Våningshöjden på husens övre planer ger en fin luftighet till alla rum.

Samtliga hus har möjlighet till uteplats både mot gata och gård, och entrésituationen är generös. På entréplanet möjliggör planlösningen rundgång, rörelse runt trappa och kök.

Kedjehusens byggnadskroppar har förskjutits i fasad vilket ger husen skyddade platser på förgårdsmarken. Detta ger gatorna ett livfullt uttryck. Villorna har ett nättare uttryck med en lekfull fönstersättning.

Husen byggs i trä, ett tryggt material som är bra både ur skötselhänseende och miljösynpunkt. Med sin förskjutna nock och varma honungstoner bildar de tillsammans ett band mot den gröna naturen i bakgrunden.

Läs mer om våra typsmåhus här!