Vackerby trädgårdsstad

Projekt / Vår verksamhet73

Gnesta kommun bjuder in till markanvisningstävling för Vackerby trädgårdsstad där ETTELVA har bistått kommunen med att bland annat ta fram ett gestaltningsprogram för området. Vackerby trädgårdsstad ska upplevas som en naturlig fortsättning på tätorten och spinna vidare på Gnesta som attraktiv småstad. Tävlingsområdet utgörs av fyra delområden med möjlighet till sammanlagt cirka 200 bostäder bestående av en blandning av flerbostadshus, radhus, parhus och friliggande bebyggelse. Tävlingen genomförs under perioden 30 oktober 2017 till 15 januari 2018.

Läs mer om vårt arbete med Vackerby här.

Läs mer om markanvisningstävlingen.