Dansa upp för berget

“Strukturen vill locka till upptäcktsfärd, på jakt efter nya favoritplatser, en ny bästa kompis eller bara genaste vägen till tunnelbanan”

HELENA HULTGREN, uppdragsansvarig arkitekt

 

Projektbeskrivning

Intro

Vi har tillsammans med Stena fastigheter tagit fram ett tävlingsbidrag i Stockholm stads markanvisningstävling för området Rogaland i Husby. Förslaget kallas ”Dansa upp för berget!” eftersom vill skapa en stadsstruktur som får både människor och hus att övervinna den barriär som höjdskillnaderna innebär i området.

Uppdrag

Uppgiften var att ta fram ett förslag som kunde knyta samman de tre stadsdelarna Husby, Kista och Odde och ge Hanstavägen en ny karaktär som urbant stråk. I uppdraget har ETTELVAs arkitekter, landskapsarkitekter och planarkitekter haft ett tätt samarbete för att få byggnaderna, landskapet och stadsstrukturen att gå i takt och dansa upp för berget. Målet var att skapa en arkitektur som uppmuntrar till rörelse och aktivitet i ett område som idag behöver stärka möjligheterna för ökad hälsa och friskvård.

Bakgrund

Målet med jämförelseförfarandet var att välja ut två till tre byggherrar som på bästa sätt kan skapa och genomföra kreativa och långsiktigt hållbara lösningar för platsen. Tävlingen genomfördes i två steg. Första steget innehöll platsanalys och koncept och andra steget ett bebyggelseförslag med strukturplan och modell.

Koncept

Syftet är att stärka hälsa och socialt välbefinnande samt bidra med en arkitektur som kopplar samman och skapar trygghet på fler olika plan. Strukturen vill locka till upptäcktsfärd, på jakt efter nya favoritplatser, en ny bästa kompis eller bara genaste vägen till tunnelbanan.

Arkitektur

Förslaget är lockande, länkande och lekande, för att uppmuntra till rörelseglädje och aktivitet. En gästfri bebyggelse som bjuder in och upp till dans. Hanstavägen utvecklas med urbana kvaliteter. Utgångspunkten är de gåendes upplevelse av stadsmiljön. En händelserik gata skapas med tätt mellan platserna. Stadsstrukturen tar med sig det bästa från de omgivande områdena, gårdarna, platsbildningarna och möjligheten till kopplingar vidare. Men gör det med sin egen twist – en stabil stadsbebyggelse med glimten i ögat. Landskapet och byggnaderna går i takt så att större ingrepp i terrängen kan undvikas vilket är både resurseffektivt och klimatsmart.

Fakta
  • Beställare: Stena Fastigheter
  • Storlek: 650 lägenheter
  • Plats: Husby/Kista, Stockholm
  • År: 2020
Kontaktpersoner
  • Helena Hultgren
  • Ansvarig Stadsbyggnad, Planarkitekt FPR/MSA, Partner
  • 0765-02 03 31