Kallfors höjder

”Topografin och utblickarna har varit särskilt viktiga förutsättningar för områdets utformning.”

HENRIETTA BORSEMAN, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning

Naturkaraktären har varit i fokus när vi utvecklat det nya bostadsområdet Kallfors höjder.

Våra planarkitekter har tagit fram detaljplanen och våra bostadsarkitekter har ritat bostadshusen för området vid Kallfors golfklubb. Beställare är Södertälje kommun respektive Rudsjön Entreprenad AB. Syftet med detaljplanen och bygglovet är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus. Detaljplanen omfattar även vägen som ansluter till Tvetavägen och Kallfors golfklubb, vilken breddas och förses med gång- och cykelbana för att främja en hållbar livsstil utan krav på bilinnehav för de boende.

Kallfors höjder ligger högt placerat med utsikt över ett vackert landskap strax norr om Kallfors gård och golfklubb. Läget ger området möjlighet till en alldeles egen karaktär. En viktig utgångspunkt har varit att behålla naturkaraktären i så stor utsträckning som möjligt och därför har terrängen fått styra placering av hus och utformning av tomter.

Den nya bebyggelsen utgörs av elva flerbostadshus i fyra våningar som grupperas utmed en vägslinga. I hjärtat av området finns en samlingsplats med gemensamhetslokal, gästlägenhet och ett lekområde med skogskaraktär. Bostäderna är ljusa och luftiga och har alltid en stor terrass, balkong eller uteplats med öppen vy i två väderstreck. Gestaltningen präglas av ett förhållande mellan horisontalitet och reslighet kombinerat med klassiska detaljinslag. Materialval och färgsättning harmonierar med den omgivande naturen och fasaderna karaktäriseras av jordnära färger med inslag av trä. Carportar i trä med sedumtak planeras och merparten av dem samlas i områdets norra del. Alla gemensamma ytor ingår i ett större parklandskap som omsorgsfullt skall växa ihop med Kallfors golfbana.

Här kan ni läsa om och se bilder från ett platsbesök då husen i stort sett stod färdiga.

Fakta
 • Beställare: Södertälje kommun + Rudsjön Entreprenad AB
 • Storlek: 158 lgh, fördelat i 11 hus. Totalt ca 1523 kvm BTA (varav 14 610 kvm BTAo)
 • Plats: Järna
 • År: Färdigställt:
  Etapp 1: 2019
  Etapp 2 2021
  Etapp 3: 2022
  Etapp 4: Pågående
Kontaktpersoner
 • Henrietta Borseman
 • Arkitekt SAR/MSA, Hållbarhetschef
 • 076-502 03 34
 • Hedda Nilsson Orviste
 • Arkitekt SAR/MSA
 • 076-525 79 41