Naturkaraktär i fokus för Kallfors höjder

Projekt / Vår verksamhet232Studieresor & Studiebesök20

En solig onsdag i oktober begav sig Linda, Henrietta och Malin till Kallfors för att besöka vårt projekt Kallfors höjder där byggnationen av den fjärde och sista etappen pågår för fullt.

Projektet består av totalt 10 flerbostadshus, en gemensamhetsbyggnad och ett gäng carports, varav allt utom 3 av flerbostadshusen nu står färdiga.

Henrietta och Linda var senast på plats strax innan pandemin då bara den första etappens tre hus och några carports stod klara (här kan ni läsa om det besöket). Sedan dess har mycket hänt; ytterligare fyra hus är inflyttade och gemensamhetsbyggnaden står färdig. Även i miljöerna runt och mellan husen har ett stort arbete skett; gårdarna med sina planteringar, vägar, stigar och cykelparkeringar är på sin plats. Likaså lekplats och grillplats i anslutning till gemensamhetsbyggnaden.

Hur var det att se projektet igen?
– Vi arbetade mycket med husens placeringar i förhållande till naturens kvaliteter, marken och till varandra. Det var därför extra roligt att se hur hela området har tagit form och “landat” i landskapet på höjden nu när majoriteten av alla hus står helt färdiga och de sista snart är redo för inflytt. Husens placeringar gör att alla husen har balkonger i bra läge, kontakt med omgivningen och en fin utsikt över området. Husens skala upplevs trivsam när man går längsmed bostadsgatan. Trots att det är många hus så känns det intimt och trevligt. Bevarandet av skogsmark tillför väldigt mycket och husens naturnära kulörer samspelar fint med platsens alla färger, säger Henrietta Borseman, uppdragsansvarig arkitekt på ETTELVA.

Är det något speciellt som ni tar med er från besöket?
– Det var väldigt roligt att höra hur stolta och nöjda både vår beställare (Rudsjön Entreprenad AB) och de boende är med allt! Det är också jättekul att det har gått så bra med försäljningen av lägenheterna; inflytt sker under våren 2023 och det är bara 11 lägenheter som inte är sålda, konstaterar Henrietta.

Vi ser fram emot att komma ut på plats igen när hela området står färdigt. Ett extra stort tack till Anna och Elin på Rudsjön som tog sig tid att visa oss runt i området den här soliga onsdagen!