Mars

” När vi ritat husen har vi fokuserat mycket på lägenhetskvalitéer och velat skapa effektiva lägenheter med stor möblerbarhet. I de större terrasslägenheterna har fokus legat på generösa umgängesytor och flexibla lösningar.”

SARA EKLUND, Handläggande arkitekt

Projektbeskrivning

Intro

I kvarteret Mars har vi ritat flexibla lägenheter med närhet till både centrum och grönska. I mötet mellan stad och park växer ett nytt bostadskvarter fram med tydlig materialitet i jordiga och gröna kulörer och stora inslag av trä.

Bakgrund

För JM har vi ritat Orion och Pegasus, två av tre etapper i det nya bostadsområde som totalt kommer att rymma omkring 300 lägenheter, alldeles invid spåren i Täby Centrum. Platsen är bullerutsatt vilket ställt höga krav på Orion att fungera som en bullerskärm och planlösningen bygger på att hälften av rummen vetter mot tyst sida. Den u-formade byggnadsvolymen skapar en skyddad bilfri grön gård mot sydost. Pegasus fyra punkthus placerar sig mellan kvarterets gröna innergård och kuperad gräsmark med många träd.

Koncept

I det tidiga detaljplanearbetet som vi deltog i var ambitionen att skapa en tydlig stadsmässig rygg mot centrum och lösa upp volymerna mot parkområdet. Däremellan skapas gröna gårdar i soligt läge. Flexibla lägenheter med generösa umgängesytor i de större lägenheterna visar omtanke om de boendes olika individer. Genom stora balkonger tar man vara på läget och utblicken över det gröna.

Arkitektur

Orion är ett åtta våningar högt hus. Den översta våningen är till största delen indragen med lägenheter som har terrasser mot sydväst. Ambitionen har varit att bryta ner den stora husvolymen i delar som artikulerats med kontrasterande färger och material för att på så sätt ge byggnaden en nättare skala. Fasadmaterial är mörkt handslaget danskt tegel, vit puts och oljad kvistfri furu. Gårdsfasaderna får en varm karaktär av det oljade träet som finns bakom balkonger. Mot järnvägen är fasaden i huvudsak av tegel.

Pegasus fyra punkthus vänder sig främst mot kullen och dess grönska vilken får bölja upp på gården mellan husen och sudda ut gränsen mellan natur och trädgård. Stora generösa balkonger vänder sig mot sol och utsikt. Gårdssidan får ett striktare utseende med putsad fasad och få balkonger. Här ligger entréer och angöring. En sockelvåning i mörkt tegel gör att husen landar stabilt på marken och knyter ihop de två sidorna samt knyter an till resten av kvarteret. Det sydligaste huset som får en fasad mot den torg- och parkyta som planeras här får en lättare och lekfullare karaktär med en sockelvåning i ljust tegel och med träpanel som målas i olika gröna kulörer. Lägenheterna i bottenplan har uteplatser mot torget och bidrar till aktiviteten i det uterum som torgytan utgör.

Fakta
 • Beställare: JM
 • Plats: Täby
 • Storlek: Orion - 123 lgh
  Pegasus – 99 lgh
 • År: Orion - Färdigställt 2016
  Pegasus – Pågående
Kontaktpersoner
 • Sara Eklund
 • Ansvarig Bostad, Arkitekt SAR/MSA
 • 076-502 03 26
 • David Reinius
 • Arkitekt MSA
 • 076-525 79 36