Nyköpings Resecentrum

“Ett komplext projekt med stora utmaningar som klarats av gemensamt i ett uppskattat samverkansprojekt.”

Joakim Schiött, Uppdragsansvarig arkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

I Nyköping kommer det nya Resecentret ersätta dagens befintliga stationsbyggnad samt höja kapaciteten och säkerheten vid järnvägsspåren. Kopplingen mellan de norra och södra delarna av staden förstärks med två entrébyggnader, en på vardera sida om spårområdet. Entrébyggnaderna ger båda sidorna av staden ett likartat välkommande till resecentrum och dess transportförbindelser.

ETTELVA projekterar Norra- och Södra Entrébyggnaden, Centrala passagen under spårområdet samt byggnader som inkluderar trapp och rulltrappor till mittplattformen. I direkt anslutning till den södra entrébyggnaden inkluderas även en bussterminal. Denna ingår i annan arkitekts åtagande.

Nyköping resecentrum är ett samverkansprojekt mellan Nyköpings kommun och Trafikverket. WSP är anlitade av Trafikverket. ETTELVA är underkonsulter till WSP och är anlitade tillsammans med Gudmundsson Arkitekter. Kommunen och dess arkitekt, som står bakom gestaltningen av volymerna i en tidigare tävling, ansvarar för bussterminalen. Trafikverket ansvarar för entrébyggnader och i mötet mellan dessa kommer god samverkan avspeglas i en upplevd helhet för resenärerna.

De två entrébyggnaderna förbinds med en publik, central gångpassage under spårområdet. Med en väl uppglasad uppstigningsbyggnad till mittplattformen förses gångpassagen med dagsljus. Passagens östra sida förses med konstnärlig gestaltning genom ett samverkansprojekt både med konstnär och lokal kulturförening.

Mittplattformen förses med ett perrongtak som sträcker sig till en andra uppstigningsbyggnad i väster. Komplexiteten med utrymmeskrav, rumsliga funktioner och tekniska lösningar ger utmaningar som klarats av gemensamt i ett uppskattat samverkansprojekt, som leder till utförandeentreprenad.

Fakta
  • Beställare: Trafikverket genom WSP
  • Uppdrag: Utförandeentreprenad för Nyköping resecentrum, del i projektet Ostlänken. Systemhandling, Förfrågningsunderlag, Bygglov, Bygghandling.
  • Plats: Nyköping
  • Storlek: BTA 8 400 kvm
  • År: Pågående
Kontaktpersoner
  • Joakim Schiött
  • Ansvarig Kommersiellt/Kontor/Industri, Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 076-803 50 68