Strängnäs Resecentrum

”En spännande utmaning i projektet har varit att hitta balansen mellan modern arkitektur och den småskaliga miljön.”

YUSUF PEKTAS, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning
Intro

Identitetsskapande och djärv arkitektur har varit målsättningen då vi ritat Strängnäs nya resecentrum. Projektet har nominerats till Årets bygge och fått stor uppmärksamhet:
— Det är fantastiskt fint. Ett nytt monument i kommunen. Vi har redan domkyrkan och Gripsholms slott, nu även nya resecentrum, säger Per-Erik Norelius, representant för beställaren Strängnäs kommun.

Uppdrag

Vi fick uppdraget att projektera Strängnäs nya resecentrum av NCC som bygger åt Trafikverket. Resecentrumet placerar sig över ett nytt dubbelspår och rymmer vänthall, kiosk och annan offentlig verksamhet. Omvandlingen av stationsområdet syftar till en säkrare passage mellan bussar, tåg och garage.

Bakgrund

Som ett led i ett större arbete med att öka tillförlitligheten och skapa större kapacitet för trafiken på Svealandsbanan satsar Strängnäs på ett nytt resecentrum.

Koncept

Den arkitektoniska visionen är att skapa en modern och djärv arkitektur med stor transparens som ska fungera som ett landmärke för Strängnäs. I gestaltningsprogrammet specificerades principer såsom synlig konstruktion i fasad, ramverk av kassetter som bryter upp fasaden, uppglasade fasader för in- och utblickar och transparens. Huset är medvetet placerat med en utsikt mot domkyrkan och fungerar som en gågata som förbinder stadens två delar. En taklanternin för in mängder av naturligt dagsljus i byggnaden.

Arkitektur

Utmaningen i projektet har varit att skapa kostnadseffektiva och väl genomtänkta byggtekniska detaljer i samarbete med NCC och införliva arkitektoniska önskemål från Strängnäs kommun. Resecentrum har också anpassats till Trafikverkets krav och EU-regler, utöver BBR, för ett tillgängligt resecentrum.

Fakta
  • Beställare: NCC
  • Plats: Strängnäs, Stockholm
  • Storlek: ca 4 000 kvm BTA inkl garage
  • År: Färdigställt 2017
  • Miljöcertifiering: Projekterad enligt Miljöbyggnad Silver
Kontaktpersoner
  • Yusuf Pektas
  • Arkitekt SAR/MSA, Partner, Certifierad sakkunnig tillgänglighet TIL 2, Kontrollansvarig K
  • 076-803 50 64