Atlantis

“Yteffektiva hyresrätter i ett läge med fin koppling mellan park och stad.

Martin Rydin, Uppdragsansvarig arkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

I Haninge kommun pågår framväxten av Vegastaden. En ny stadsdel som möjliggjorts av den nya pendeltågsstationen. Många nya spännande projekt utvecklas i området där vi på ETTELVA, tillsammans med Stena Fastigheter, ritar ett nytt kvarter med 130 hyresrätter i ett läge som ger bostäderna en fin koppling mellan park och stad.

Kvarteret som ligger i den norra delen av Vegastaden, i anslutning till områdets park, har fått en tydligt definierad volym. Volymen ramas in med en enhetlig ljus fasadmot gata, för att sedan öppnas upp med ett släpp i öster där fasadens kulör övergår i en varm ton in mot gården. Detta gör att gården får en tydlig inramning samtidigt som släppet ger gården en koppling till gatan och gör det möjligt att ta cykeln direkt från gården. Sockelvåningen har ett tegel i en sandgul ton som används genomgående för hela kvarteret. Uppglasade entréer bryter upp sockeln och ger tydliga hemvister för de olika trapphusen. Även indragna balkonger beklädda med en varmgul träpanel bidrar till att ge fasaderna en väl definierad indelning.

Kvarteret har utformats med två olika sorters tak. Mot söder har det fått branta sadeltak som bidrar till att bryta ned volymen i olika delar. Mot norr har huset fått ett pulpettak klätt i sedumför att ge gröna utblickar över husets lågdel och mot den intilliggande parken. De olika taken ger huset olika gavelmotiv och gestaltar även hur husets olika vinklar möts på ett fint sätt.

Social hållbarhet samt grön och blå struktur har varit ledord då landskapsarkitekterna i dialog med oss utformat bostadsgården. Vattnet tas tillvara och används till lek, det fördröjs och används även i gårdens odlingszon. Vi har tagit hänsyn till det befintliga pollineringsstråket genom val av vegetation på gården och gröna ängstak på kvarterets lägre huskroppar. Projektet kommer att svanencertifieras.

 

Fakta
  • Beställare: Stena Fastigheter
  • Uppdrag: Vi har uppdraget att från skiss till bygghandling rita ett kvarter med välplanerade hyresrätter.
  • Plats: Haninge
  • Storlek: 130 lgh
  • År: 2022-pågående
  • Certifiering: Svanen
Kontaktpersoner
  • Martin Rydin
  • Ansvarig Bostad, Arkitekt MSA, Partner
  • 076-525 79 42