Ypsilon

“Världens första svanenmärkta ägarlägenheter”

Projektbeskrivning

I det tidigare AGA-området på Lidingö har en ny stadsdel växt fram, Dalénum. På uppdrag av JM har ETTELVA utvecklat fyra sjönära kvarter med attraktivt läge vid kajen. Byggnaden är Svanenmärkt vilket ger en energieffektivitet på 75% av BBR. Ur miljösynpunkt har material valts enligt Svanens krav med fokus på giftfria, beständiga och underhållsfria byggdelar.

Dalénum var tidigare AGAs fabriks- och kontorslokaler, där uppfinnaren och industrimannen Gustaf Dalén var verksam. Dalénum har nu omvandlats från otillgänglig industrimark till en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser och matställen. Anpassningen till platsens historia har varit viktig. I den centrala delen av området skapas en stadsmässig karaktär med gator, torg och kajer. Sammanlagt kommer omkring 1 000 bostäder att byggas här, där vissa av delarna av de gamla industrilokalerna integreras som delar i nybyggnationen.

I det före detta fabriksområdet finns det äldre byggnader i tegel bevarade men med ny användning. Ett hus med tegelfasad var därför ett självklart val och där fabrikshusets stramhet och enkelhet blev en utgångspunkt för gestaltningen. Bostadshusets kompletterande balkonger och mer varierad fönstersättning blev ett lekfullt inslag i fasaden. Kring entréerna accentueras detaljrikedomen vilket ger en välkomnande ingång till husens effektiva hiss- och trapphallar. För att lätta upp byggnadens höga höjd har den översta våningen en fasadklädnad av fibercementskivor, också det ett beständigt och underhållsfritt material. Byggnaden ligger i ett kvarter in från strandpromenaden men huvuddelen av bostäderna har ändå en sjöglimt från balkongen.

Fasaderna hålls enkla med ett fåtal variationer och premisser. Känslan ska vara stilren med endast några enstaka val av färger och material. Materialpaletten består i tegel i olika kulörer, träpanel vid balkongerna och detaljering i tegelförbanden. Sockelvåningen betonas med avbrytande förband och delvis utskjutande koppar. Den översta våningen knyts på ett klassiskt sätt samman med taket kulörmässigt, likt många intilliggande byggnader. Detta bryter ner byggnadens skala och ger ett lugnt och stilrent intryck.

Beställarens önskemål om yteffektiva allmänna ytor har uppnåtts. Lägenheterna är av två kategorier; 1:or, 2:or och 3:or under 55 kvadratmeter och större 4:or och 5:or i front och topplägen men som även de är kvadratsmarta och med möjlighet till flexibelt rumsantal.

 

Fakta
  • Beställare: JM
  • Uppdrag: ETTELVA har tillsammans med JM ritat ett svanen-märkt flerbostadshus med 101 ägarlägenheter i området Dalénum på Lidingö. Ypsilon är ett av fyra flerbostadshusprojekt som ETTELVA ritat i området och världens första Svanenmärkta ägarlägenheter.
  • Plats: Lidingö
  • Storlek: 101 lgh, BTA: 10 891 kvm
  • År: Färdigställt 2020
  • Miljöcertifiering: Svanen
Kontaktpersoner
  • Bjarne Svedérus
  • Arkitekt SAR/MSA, Partner, BAS-P, Kontrollansvarig
  • 076-803 50 62