Ypsilon

“Världens första svanenmärkta ägarlägenheter”

Projektbeskrivning

Intro

I det tidigare AGA-området på Lidingö växer en ny stadsdel, Dalénum, fram. På uppdrag av JM har ETTELVA utvecklat fyra sjönära kvarter med attraktivt läge vid kajen. Ypsilon är ett av fyra flerbostadshusprojekt som ETTELVA ritat i området och världens första Svanenmärkta ägarlägenheter. Ett stenkast bort ligger den populära pizzerian 450gradi vid vattnet som tar en över till Gärdet.

Uppdrag

ETTELVA har tillsammans med JM ritat ett svanen-märkt flerbostadshus med 101 ägarlägenheter i området Dalénum på Lidingö.

Bakgrund

Dalénum var tidigare AGAs fabriks- och kontorslokaler, där uppfinnaren och industrimannen Gustaf Dalén var verksam. Dalénum har nu omvandlats från otillgänglig industrimark till en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser och matställen. Anpassningen till platsens historia har varit viktig. I den centrala delen av området skapas en stadsmässig karaktär med gator, torg och kajer. Sammanlagt kommer omkring 1 000 bostäder att byggas här, där vissa av delarna av de gamla industrilokalerna integreras som delar i nybyggnationen.

Byggnaden är Svanenmärkt vilket ger en energieffektivitet på 75% av BBR. Ur miljösynpunkt har material valts enligt Svanens krav med fokus på giftfria, beständiga och underhållsfria byggdelar.

Koncept

Fasaderna hålls enkla med ett fåtal variationer och premisser. Känslan ska vara stilren med endast några enstaka val av färger och material.

De ljusa och röda delarna har en simpel variation med en indragen rad mellan fönster där detta är möjligt, de mörka delarna har staplat tegel vid fönsterbröstningarna. Detta för att med små variationer lyfta fram teglets kvaliteter, bryta ner skalan och skapa variation i gatulivet. Entréerna markeras med hjälp dubbel sockelvåning och tydlig nummerskyltning. Sockelvåningen betonas med avbrytande förband och delvis utskjutande koppar.  Den överstavåningen knyts på ett klassiskt sätt samman med taket kulörmässigt, likt många intilliggandebyggnader. Detta bryter ner byggnadens skala och ger ett lugnt och stilrent intryck. Kontrasterna lyfter även fram det ljusa teglet. Träpanelen vid samtliga balkonger behandlas med oljad panel i så naturlig kulör som möjligt, för att ge ett varmtuttryck i kontrast mot det hårda teglet.

Arkitektur

I det före detta fabriksområdet finns det äldre byggnader i tegel bevarade men med ny användning. Ett hus med tegelfasad var därför ett självklart val och där fabrikshusets stramhet och enkelhet blev en utgångspunkt för gestaltningen. Bostadshusets kompletterande balkonger och mer varierad fönstersättning blev ett lekfullt inslag i fasaden. Kring entréerna accentueras detaljrikedomen vilket ger en välkomnande ingång till husens minimala med effektiva hiss- och trapphallar. För att lätta upp byggnadens höga höjd har den översta våningen en fasadklädnad av fibercementskivor, också det ett beständigt och underhållsfritt material. Byggnaden ligger i ett kvarter in från strandpromenaden men huvuddelen av bostäderna har ändå en sjöglimt från balkongen.

Beställarens önskemål om yteffektiva allmänna ytor har uppnåtts. Lägenheterna är av två kategorier; yteffektiva 1:or, 2:or och 3:or under 55 kvadratmeter och större 4:or och 5:or i front och topplägen men som även de är kvadratsmarta och med möjlighet till flexibelt rumsantal.

 

Fakta
  • Beställare: JM
  • Storlek: 101 lgh, BTA: 10 891 kvm
  • Plats: Lidingö
  • År: 2018-2020
  • Miljöcertifiering: Svanen
Kontaktpersoner
  • Bjarne Svedérus
  • Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 076-803 50 62