Ansvariga för kompetensområden

 • Helena Hultgren
 • Ansvarig Stadsbyggnad, Planarkitekt FPR/MSA
 • 0765-02 03 31
 • Joakim Schiött
 • Ansvarig Kontor/Industri, Partner, Arkitekt SAR/MSA
 • 076-803 50 68
 • Johan Roos
 • Ansvarig Dalarna, Ansvarig Bostad, Partner
 • 076-803 50 67
 • Lars Gezelius
 • Ansvarig Kulturarv
 • 076-525 79 21
 • Magnus Troedsson
 • Ansvarig Automotive, Partner
 • 076-525 79 37
 • Mats Marnell
 • Ansvarig Publikt/Kreativ Utveckling, Partner, Arkitekt SAR/MSA
 • 076-525 79 16
 • Nico Liljenberg
 • Ansvarig Bostad, Partner
 • 076-525 79 25
 • Sara Eklund
 • Ansvarig Publikt, Arkitekt SAR/MSA
 • 076-502 03 26
 • Yusuf Pektas
 • Ansvarig Utbildningslokaler, Partner, Arkitekt SAR/MSA
 • 076-803 50 64