Ansvariga för kompetensområden

 • Adriana Resende
 • Ansvarig Automotive, Arkitekt
 • 076-525 79 34
 • Fredrik Hast
 • Ansvarig Landskap, Landskapsarkitekt MSA
 • 073-97 03 533
 • Helena Hultgren
 • Ansvarig Stadsbyggnad, Planarkitekt FPR/MSA
 • 0765-02 03 31
 • Joakim Schiött
 • Ansvarig Kommersiellt/Kontor/Industri, Arkitekt SAR/MSA, Partner
 • 076-803 50 68
 • Lars Gezelius
 • Ansvarig Kulturarv, Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig kulturvärden
 • 076-525 79 21
 • Linda Saarnak
 • Ansvarig Bostad, Arkitekt SAR/MSA, Partner
 • 076-525 79 31
 • Mikael Liljefors
 • Ansvarig Hotell/Restaurang, Arkitekt, VD/Ägare Millimeter
 • 070-514 11 00
 • Nico Liljenberg
 • Ansvarig Bostad, Arkitekt SAR/MSA, Partner
 • 076-525 79 25
 • Sara Eklund
 • Ansvarig Bostad, Arkitekt SAR/MSA
 • 076-502 03 26
 • Yusuf Pektas
 • Ansvarig Samhällsfastigheter, Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig tillgänglighet TIL 2, Partner
 • 076-803 50 64