Ansvariga för kompetensområden

 • Emma Östlund
 • Hållbarhetschef, Partner
 • 072-450 01 02
 • Erik Björnhage
 • Ansvarig Digital Utveckling, Arkitekt SAR/MSA
 • 076-502 03 30
 • Helena Hultgren
 • Ansvarig Stadsbyggnad, Planarkitekt FPR/MSA, Partner
 • 0765-02 03 31
 • Henrietta Borseman
 • Ansvarig Bostad, Arkitekt SAR/MSA
 • 076-502 03 34
 • Joakim Schiött
 • Ansvarig Kommersiellt/Kontor/Industri, Arkitekt SAR/MSA, Partner
 • 076-803 50 68
 • Lars Gezelius
 • Ansvarig Kulturarv, Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig kulturvärden KUL
 • 076-525 79 21
 • Linda Fredén
 • Ansvarig Kreativ Utveckling, Arkitekt SAR/MSA
 • 073-683 93 83
 • Martin Rydin
 • Ansvarig Bostad, Arkitekt MSA, Partner, Kontrollansvarig
 • 076-525 79 42
 • Mikael Liljefors
 • Ansvarig Hotell/Restaurang, Arkitekt, VD/Ägare Millimeter
 • 070-514 11 00
 • Sara Eklund
 • Ansvarig Samhällsfastigheter, Arkitekt SAR/MSA, Partner
 • 076-502 03 26
 • Ulla Larsson
 • Ansvarig Landskap, Landskapsarkitekt LAR/MSA
 • 073-061 12 46
 • Yusuf Pektas
 • Arkitekt SAR/MSA, Partner, Certifierad sakkunnig tillgänglighet TIL 2, Kontrollansvarig K
 • 076-803 50 64