Medarbetare

 • Anita Hansson
 • Arkitekt SAR/MSA
 • 076-525 79 32
 • Birgitta Wadman
 • Arkitekt SAR/MSA Tjänstledig
 • 08-785 05 60
 • Bjarne Svedérus
 • Arkitekt SAR/MSA, Partner, BAS-P, Kontrollansvarig
 • 076-803 50 62
 • Caroline Sand
 • Arkitekt MSA, Civilingenjör i Arkitektur, Certifierad sakkunnig tillgänglighet TIL 2
 • 073-629 18 30
 • David Reinius
 • Arkitekt MSA
 • 076-525 79 36
 • Emma Östlund
 • Hållbarhetschef, Partner
 • 072-450 01 02
 • Erik Björnhage
 • Ansvarig Digital Utveckling, Arkitekt SAR/MSA
 • 076-502 03 30
 • Erik Fornander
 • Arkitekt
 • 072-450 01 01
 • Erika Söderström
 • Arkitekt SAR/MSA
 • 076-502 03 35
 • Felicia Kloo
 • Arkitekt SAR/MSA
 • 076-525 79 11
 • Hamid Varasteh
 • Arkitekt SAR/MSA, Kontrollansvarig
 • 076-803 50 61
 • Hanna Mårtensson
 • Landskapsarkitekt LAR/MSA
 • 076-803 50 66
 • Hedda Nilsson Orviste
 • Arkitekt SAR/MSA
 • 076-525 79 41
 • Helena Hultgren
 • Ansvarig Stadsbyggnad, Planarkitekt FPR/MSA, Partner
 • 0765-02 03 31
 • Henrietta Borseman
 • Ansvarig Bostad, Arkitekt SAR/MSA
 • 076-502 03 34
 • Hilde Rosell-Rivertz
 • Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig tillgänglighet TIL 2
 • 070-601 17 13
 • Ilga Lanestedt
 • Samhällsplanerare, planarkitekt
 • 076-188 36 03
 • Ivana Bilic
 • Byggnadsingenjör, Föräldraledig
 • 076-803 50 65
 • Jan Hardenborg
 • Ansvarig Projektutveckling, Partner
 • 070-685 05 60
 • Jean Linhares
 • Arkitekt MSA, Hållbarhetsspecialist
 • 070-430 69 56
 • Jenny Larsson
 • Landskapsarkitekt LAR/MSA
 • 070 553 06 47
 • Joakim Schiött
 • Ansvarig Kommersiellt/Kontor/Industri, Arkitekt SAR/MSA, Partner
 • 076-803 50 68
 • Karin Schedin
 • Landskapsarkitekt
 • 076-148 04 90
 • Katrin Muschter
 • Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig tillgänglighet TIL 2
 • 076-502 03 29
 • Klara Östlund
 • Arkitekt SAR/MSA
 • 076-502 03 38
 • Lars Gezelius
 • Ansvarig Kulturarv, Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig kulturvärden KUL
 • 076-525 79 21
 • Lenka Varga
 • Arkitekt SAR/MSA
 • 076-525 79 10
 • Linda Fredén
 • Ansvarig Kreativ Utveckling, Arkitekt SAR/MSA
 • 073-683 93 83
 • Linda Saarnak
 • VD, Arkitekt SAR/MSA, Partner
 • 076-525 79 31
 • Magnus Troedsson
 • Arkitekt SAR/MSA, Partner
 • 076-525 79 37
 • Malin Holmbom
 • Arkitekt SAR/MSA
 • 076-525 79 23
 • Maria Johansson
 • BIM-strateg
 • 070-898 19 80
 • Michael Klingemann
 • Arkitekt SAR/MSA, Partner
 • 070-685 05 61
 • Natasa Stankovic
 • Arkitekt MSA, Planarkitekt
 • 076-803 50 67
 • Nico Liljenberg
 • VD, Arkitekt SAR/MSA Partner
 • 076-525 79 25
 • Pia Lindgren
 • Byggnadsingenjör SBR
 • 073-505 03 53
 • Saga Engberg
 • BIM-strateg
 • 076-525 79 27
 • Sara Eklund
 • Ansvarig Samhällsfastigheter, Arkitekt SAR/MSA, Partner
 • 076-502 03 26
 • Sara Lundström
 • Arkitekt MSA, Byggnadsingenjör
 • 072-450 01 04
 • Sara Nermansdotter
 • Visualiserare, Föräldraledig
 • 072-235 63 70
 • Sara Peny
 • Arkitekt SAR/MSA
 • 070-276 87 07
 • Sofia Gylje
 • Arkitekt SAR/MSA
 • 076-525 79 26
 • Ulla Larsson
 • Ansvarig Landskap, Landskapsarkitekt LAR/MSA
 • 073-061 12 46
 • Wicktor Sevefjord
 • Byggnadsingenjör
 • 076-525 79 38
 • Xing Yin
 • Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig tillgänglighet TIL 2
 • 076-525 79 35