Kunskapskanalen

Välkommen till ETTELVAs Kunskapskanal!

Vi på ETTELVA Arkitekter kan en massa saker. Våra arkitekter och byggnadsingenjörer är hejare på BIM-modellering, färglära, att skapa levande städer och göra fina visualiseringar – bland annat. Det är vi stolta över, och vi vill gärna dela med oss av vår kunskap till dig som kan ha nytta av den.

Därför har vi skapat ETTELVAs Kunskapskanal – en serie seminarier, blogginlägg, videoklipp, föreläsningar och studiebesök som arrangeras löpande. I ETTELVAs Kunskapskanal berättar våra medarbetare om sina specialistkunskaper eller delar med sig av material som du kan använda i ditt arbete.

Håll utkik efter vårt nästa event på vårt Intagramkonto och på Linkedin.

Vi ses!

Arkitekturbad

Vi på ETTELVA Arkitekter tror på arkitekturens kraft och vi vet att arkitektur är avgörande för människors välbefinnande – kanske till och med lycka. Tillsammans med en psykolog har ETTELVA Arkitekter har därför tagit fram en arkitekturpromenad som ska ge både en naturupplevelse och guida till storartad arkitektur. Vi kallar det arkitekturbad.

LYSSNA PÅ ARKITEKTURBAD STORKÄLLAN HÄR.

Så lyckas du med din workshop

Att hålla en workshop är en perfekt arbetsmetod för att skapa engagemang och öka kommunikationen i en arbetsprocess. Workshops kan hjälpa dig att ta fram en vision, ena olika intressen, skapa en gemensam målbild, få samsyn kring en fråga eller konkretisera något som kan tyckas vara abstrakt, såsom skala i stadsbyggnadsprojekt eller ett bebyggelseförslag. Genom att genomföra en workshop tillsammans engagerar och involverar man deltagarna i ett projekt och skapar ägande i den specifika frågan. En workshop kan också arrangeras för att samla och sprida kunskap – att få in kunskapsunderlag från deltagarna och förmedla informationen till gruppen för en smidigare arbetsprocess. Och när allt fler jobbar hemifrån blir det alltmer vanligt med digitala workshops. Så hur gör man?
Läs mer om hur vi jobbar med workshops på ETTELVA här!

Checklista barnkonventionen & BKA (barnkonsekvensanalys)

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. En lag som innebär att barn ska få uttrycka sin mening och bli lyssnade på. En rättighet som är central både för det enskilda barnet samt för att skapa ett bättre samhälle och goda uppväxtvillkor för alla barn. En central princip i barnkonventionen är att det vid alla åtgärder som rör ett barn i första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Det kan handla om kommunala beslut inom samhällsplanering, utformning av en park eller bostadskvarter. Det kan handla om trafiksäkerhet, trygghet och tillgång till platser för lek.

För att underlätta arbetet med att inkludera barnens perspektiv i våra projekt har ETTELVA tagit fram en checklista för hur vi arbetar med barnkonventionen och barnkonsekvensanalyser. Vi kallar den checklista för barnkonventionen & BKA.

ETTELVAS checklista för barnkonventionen & BKA

Lathund Tillgänglighet

På ETTELVA är vi certifierade som sakkunniga inom tillgänglighet. Det innebär att vi har behörighet att genomföra kontroller av tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Kontrollerna kan genomföras både vid nybyggen och i befintliga byggnader.

Våra kompetenta tillgänglighetsgranskare har tagit fram en lathund med smarta saker att ha i bakhuvudet när du projekterar bostäder.

ETTELVAS lathund för Tillgänglighet i bostäder

Bostadens kvaliteter – Så bor vi

Vad är det egentligen som gör en bostad kvalitativ? Är det en fråga med ett svårfångat, subjektivt svar eller finns det riktlinjer som vi kan enas kring?

Och vad finns det för kvaliteter i de bostäder vi arkitekter själva har valt att bo i? Hur kan vi göra för att inspireras av dem, lyfta fram dem och integrera dem i det vi ritar?

Vi på ETTELVA Arkitekter vill bygga som vi själva vill bo. Därför har vi gjort en intern kartläggning som syftar till att ta reda på vad vi finner kvalitativt med våra bostäder. I utställningen Bostadens kvaliteter presenterade vi ett hundratal bilder på vad våra medarbetare uppskattar i sina hem, men även vad vi önskar att vi kunde undvika. Så bor vi är en sammanfattning och analys av vår kartläggning.

Så bor vi är inget forskningsprojekt utan en övning för att höja medvetenheten kring goda bostäder. Projektet är en del av ett större arbete som syftar till att sätta fokus på bostadsarkitektur.

ETTELVAS broschyr – Så bor vi

 

ETTELVAS guide för nyanlända arkitekter

På ETTELVA Arkitekter är vi många med utländsk bakgrund som själva har erfarenhet av att vara nyanländ och arbetssökande. Vi vet hur svårt det kan vara att hitta jobb, bostad och ett socialt sammanhang. Därför bestämde vi oss för att tillsammans hitta ett sätt att underlätta för dagens nyanlända arkitekter. Resultatet blev den här guiden.

I ETTELVAs guide för nyanlända arkitekter har vi sammanställt tips och råd till dig som är nyanländ och som nu står inför uppgiften att ta dig in på den svenska arbetsmarknaden.
Vi hoppas att guiden ska vara en hjälp på vägen för dig när du söker jobb, letar bostad eller vill hitta sociala sammanhang.

Guiden består av två delar. I den första får du ta del av våra personliga berättelser om hur vi gick till väga för att skapa oss ett nytt liv i Sverige. I den andra delen av guiden har vi listat tips och rekommendationer, och avslutningsvis bifogat en lista med användbara länkar för mer information.

ETTELVAS guide för nyanlända arkitekter

ETTELVAS guide for newly arrived architects

 

Dagsljus och dagsljusberäkningar

Saga Engberg och Klara Östlund arbetar med dagsljus och dagsljusberäkningar hos oss på ETTELVA. De har båda utbildning inom dagsljus i byggprocessen gällande övergripande regler och krav på tillgång till dagsljus i våra byggda miljöer.

ETTELVA har tagit fram en lathund för dagsljusberäkning och artificiell belysning som du kan ladda hem och använda dig av. Mycket nöje!

ETTELVAS KUNSKAPSKANAL – Lathund Dagsljus och belysning

 

Lathund i Photoshop

Vi har flera duktiga visualiserare på ETTELVA som gör fantastiska bilder av våra fina projekt. Även studenterna på Arkitekturskolan KTH har fått ta del av visualiserarnas smarta tips & tricks på en lunchföreläsning på Arkitekturskolan där vi visade hur vi förvandlar en trist rendering till en stämningsfull bild.

Ladda ner lathund för Quick fix i Photoshop här.

 

BIM-objekt

Vår BIM-koordinator på ETTELVA skämmer bort oss genom att tipsa om olika smarta tricks i Archicad och har byggt egna objekt som underlättar för arkitekterna.

Nu finns fem BIM-objekt som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete som arkitekt eller ingenjör: ett taklittera, en skisstrappa, pärmar till din virtuella bokhylla, en stålregel och en hjälpreda för vändradier.

Klicka här för att ladda ner objekten. Helt gratis och enkla att använda! (Funkar i Archicad 18 och senare modeller.)