Nyfiken på: BIM

Medarbetarintervjuer79Projekt / Vår verksamhet230

För oss på ETTELVA har 3D-projektering länge varit ett självklart sätt att utnyttja de kreativa möjligheterna i ett tredimensionellt sammanhang. Ett arbete som innefattar många olika typer av tjänster, roller och uppgifter. Vi är nyfikna på att veta mer och har därför passat på att stämma av med våra kollegor Saga Engberg och Maria Johansson som är BIM-strateger hos oss!

Vilken typ av roller och arbeten brukar ni ha i projekt?
– Det varierar mycket från projekt till projekt, men vi brukar generellt ha roller som BIM-strateger, BIM-samordnare, BIM-ansvariga, medverkande i projekt och modellansvariga beroende på vad som efterfrågas och vilka behov som finns inom de specifika projekten. Oavsett roll kan vi arbeta både mot extern kund och inom våra egna projekt, berättar Saga.

Vad innebär de olika rollerna?
– På BIM-alliance kan man läsa en utförligare beskrivning av rollerna men kortfattat innebär rollerna detta:

BIM-strateg – innehar en central roll i projektledningen och ansvarar för framtagning av projektets BIM-strategi samt för rådgivning i projektets BIM-frågor.

BIM-samordnare – arbetar på taktik- och metodiknivån och ansvarar för processer, förutsättningar och mer specifika krav i projekten än BIM-strategen.

BIM-ansvarig – utses inom den medverkande konsultens organisation. BIM-ansvarig fungerar som ett stöd för övergripande frågor inom den egna arbetsgruppen samt att krav och rutiner efterföljs och kommuniceras i det egna uppdraget.

Är vi modellansvariga handlar arbetet i huvudsak om att säkerställa att våra modeller innehåller rätt information och att exporter sker på ett korrekt sätt. Som medverkande i projekt liknar vår roll den som medverkande arkitekter/ingenjörer har men ofta med något högre BIM-fokus. Vi kan till exempel ha dessa roller internt, hos ett annat arkitektkontor eller hos byggherre. Så beroende på vad som efterfrågas i projekten kan vi jobba på en väldigt övergripande nivå, hela vägen vidare till en väldigt detaljerad nivå där vi modellerar och projekterar, beskriver Maria.

Vad är roligast med ert arbete inom BIM?
– Jag tycker att det roligaste är när man ser att byggnaden som helhet fungerar! När man kan se att allt är samordnat mellan alla discipliner. Genom 3D-modellering blir allt genast väldigt verkligt vilket gör att en förståelse och en trygghet kring den gemensamma insatsen sjunker in – det går att se att målet har nåtts, berättar Saga innan hon fortsätter:
– Jag är ju ofta den som följer upp och identifierar problem avseende samordning mellan och modellering av de olika projektörerna, men ibland har jag även ansvar för att hitta lösningar. Oberoende av vad min roll är, känns det alltid lika givande att vara en del av projektgruppen och samarbeta för att hitta bra lösningar, sammanfattar Saga.
– Just det – att vår roll varierar är nog det som jag gillar allra mest, konstaterar Maria.
– Att få axla olika ansvar och arbeta i olika typer av projekt gör att många olika frågor kommer upp och ska hanteras vilket ger en stor variation till jobbet. Att rollen varierar gör även att vi får en inblick i många olika delar av projekteringsprocessen vilket leder till en övergripande förståelse för arbetsgången. Det gör att vi får förutsättningar att engagera oss i att driva på arbetet i rätt riktning avseende utvecklingspotentialer och framtidsspaningar, beskriver Maria.

Ni som jobbar med digital utveckling hos oss har ju även ett stort engagemang i utbildningar genom olika samarbeten där du, Saga, nu under vårterminen ex. varit lärare på EC utbildning. Vad ser ni som extra viktigt med att engagera er i utbildningssammanhang, både internt och externt?

– Det som känns absolut viktigast är att vara en del i arbetet med att föra branschen framåt. Ett exempel är yrkesutbildningarna som drivs med branschfokus där man kartlägger vilka behov som finns på marknaden avseende ställda kompetensbehov. Genom ett gott samarbete mellan företagen och utbildningarna får eleverna med sig rätt kunskaper inom den bransch de senare kommer att arbeta inom, summerar Maria.
– Och utöver vårt engagemang externt arbetar vi mycket internt med att utbilda våra kollegor med både strategiskt och operativt fokus. Det interna arbetet består mycket av att utveckla metodiker, startfiler och att stötta våra projektörer, där målsättningen är att de flesta medarbetare ska ha med sig så många verktyg som möjligt för att tryggt driva projekt avseende BIM-nivåer på egen hand, där vi finns på plats som ytterligare stöd och kvalitetssäkrande personer i projekten, beskriver Saga.

Vad tänker ni om framtiden?
– Utvecklingen just nu går väldigt snabbt, både när det gäller vårt digitala arbete med våra programvaror, men också inom AI och andra digitala sammanhang. Vi jobbar för att ligga i framkant och hitta forum att delta i samt vara delaktiga i att driva samtalet inom branschen. En del i detta är genom vårt senaste evenemang på kontoret, Tankar på Terrassen, där vi ställde oss frågan “AI – arkitekturens bästa vän?” som blev ett givande och intressant tillfälle att mötas branschfolk emellan, konstaterar Maria.

Har ni några funderingar om BIM eller är intresserade av någon av de BIM-tjänster vårt digitala utvecklingsteam kan erbjuda, tveka inte att höra av er.  Tillsammans med vårt Hållbarhetsteam så hjälper vi dessutom gärna till med exempelvis Hållbarhetsanalyser  och Dagsljusberäkningar.

Kontakta Erik Björnhage, 076-502 03 30