Digital Utveckling

 

Från projektens tidiga skeden läger vi fokus på vår digitala process och har en medvetenhet om informationen i vårt arbete. För oss är arkitektur och BIM tätt sammanflätat och med vårt väl utvecklade arbetssätt banar vi väg för en smidig process.

För oss på ETTELVA har 3D-projektering länge varit ett självklart sätt att utnyttja de kreativa möjligheterna i ett tredimensionellt sammanhang. Med moderna programvaror och löpande kompetensutveckling strävar vi efter att ligga i framkant vad gäller digital utveckling och projektering.

Vi ritar alla våra projekt i 3D, oavsett om det gäller en tidig skiss eller en bygghandlingsprojektering och har en väl inarbetad metod för granskning och kvalitetssäkring. Våra digitala modeller utgör ofta underlag för vidare bearbetning och används även för samordning med andra konsulter. Att ta fram underlag för ytterligare beräkningar och analyser är något som vi gärna gör bland annat med våra digitala hållbarhetsanalyser, både i egna och andras projekt.

Våra medarbetare arbetar i ArchiCAD och våra kvalitetskontroller, både av våra digitala modeller såväl som våra ritningar, utförs digitalt. Vi brinner för att hitta nya spännande lösningar och för att hitta sätt att förenkla och automatisera vårt arbete. För oss så handlar det om att hitta en förutsägbar process som resulterar i så lite handpåläggning och så få fel som möjligt. Där det blir fel ska dessa hittas och åtgärdas innan de påverkar projektet.

Vi har ett nära samarbeten med flera aktörer i branschen, både på utvecklingssidan när det gäller nya verktyg och funktioner – men framför allt inom vår egen disciplin där vi strävar efter att ha en öppen dialog med andra konsulter för att tillsammans hitta lösningar för att höja kunskapsnivån i branschen som helhet. För ETTELVA innebär våra samarbeten att vi får ta del av nyheter tidigt och att vi snabbt kan utreda och införa relevanta delar i vår verksamhet. Det innebär också att vi har en bra bild av vad som är på gång och vilka utmaningar och möjligheter vi kan vänta oss framåt.

ETTELVA är medlemmar i BIM Alliance och vår grupp för Digital Utveckling arbetar löpande med kompetensutveckling internt. Vi har också samarbeten med olika organisationer och lärosäten för att stödja våra medarbetare i deras utveckling.

Tjänster:

BIM-samordning
BIM-stöd inom projekt
Dagsljusberäkningar
Digitala hållbarhetsanalyser
Digitalisering av ritningar

Kontaktperson:

Erik Björnhage
Ansvarig Digital Utveckling, Arkitekt SAR/MSA, Certifierad BIM-Manager
erik.bjornhage@ettelva.se 
076-502 03 30