Norrtälje nya brandstation

“En signaturbyggnad som uppfyller krav och behov för en fungerande räddningstjänst.”

ERIK BJÖRNHAGE, Handläggande arkitekt

Projektbeskrivning

Norrtälje nya brandstation är en modern byggnad med fokus på personalens välbefinnande. ETTELVA har på uppdrag av Credentia bygghandlingsprojekterat Norrtäljes nya brandstation, en signaturbyggnad som uppfyller krav och behov för en fungerande räddningstjänst.

Bygghandlingar är baserade  på ett förslag som ursprungligen tagits fram av SWECO. Tillsammans med entreprenören och Norrtälje Kommun bearbetade vi det befintliga förslaget för att optimera byggbarheten. I projektgruppen ingick även representanter från Räddningstjänsten vilket gjorde att vi under hela systemhandlingsskedet kunde föra en öppen dialog kring verksamhetens behov. Dessa grundade sig i att utryckningspersonalen skulle ha bra förutsättningar för rekreation och vila samt att stationen skulle vara anpassad för verksamheten både innan utryckning såväl som det efterföljande arbetet med att ta hand om personal och materiel. Denna dialog möjliggjorde också att vi kunde styra byggnadens förändringar till fördel för funktionen utan att göra avkall på de arkitektoniska kvalitéer som fanns. Bygghandlingsprojekteringen utfördes dessutom med full BIM-samgranskning av samtliga konsulters modeller för att säkerställa modellernas integritet och dess informationsinnehåll.

Arkitekturen präglas av byggnadens karakteristiska form vilken kan liknas vid en fågel med vingarna utbredda. Med ett vitt skivmaterial i stort format och med varierande glanstal skapas en dynamisk fasad som skiftar karaktär beroende på väder- och ljusförhållanden. Exteriört ”trycker” byggnadens sig fram mot motorvägen som för att accentuera sin plats samtidigt som baksidan är mer lågmäld i sitt uttryck och kännetecknas av en tyngre tegelfasad. Interiört har stort fokus lagts på att skapa tre olika miljöer. Dels en tillgänglig arbetsmiljö för den administrativa personalen med god tillgång till dagsljus och överblick av omgivande landskap dels en mer privat, familjär miljö för utryckningspersonal i form av sovrum och rekreation. Den tredje miljön handlar uteslutande om att skapa funktionella ytor för utrustning och fordon mad avseende på förvaring och underhåll.

Fakta
  • Beställare: Norrtälje Kommun genom Credentia
  • Storlek: Ca. 6400 m2 BTA
  • Plats: Norrtälje
  • År: Färdigställd 2020
  • Video: www.spillersbodaflygfoto.se
  • Foton: Credentia
Kontaktpersoner
  • Yusuf Pektas
  • Arkitekt SAR/MSA, Partner, Certifierad sakkunnig tillgänglighet TIL 2, Kontrollansvarig K
  • 076-803 50 64