Camp North

”Hotellet ska vara en samlingspunkt för äventyrare, en destination i det karga landskapet.”

JOAKIM SCHIÖTT, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning
Intro

Äventyrslystna resenärer stannar på baslägret för att acklimatisera sig och göra de sista förberedelserna inför sina resor ut i det okända. Besökare samlas kring den öppna elden för att utbyta historier och väderleksrapporter. I det karga isländska landskapet har vi gestaltat ett hotell som blir ett nytt självklart resmål för upplevelseturister.

Uppdrag

Uppdraget bestod i att ta fram ett förslag till ett nytt hotell på Island med en tydlig äventyrsprofil. Projektet har inte realiserats.

Bakgrund

Platsen för det tänkta äventyrshotellet ligger vid kusten i ett kargt landskap drygt 5 mil utanför Reykjavik.

Koncept

Hotellets front tecknar sig som en klippformation mot vägen, ett skydd mot vind och snö som driver in från havet. Hotellrummen grupperar sig kring skyddade uterum och vänder sig mot norrskenet. Den centrala axeln som länkar samman norr och söder bildar ett nav av gemensamma utrymmen och aktivitetszoner. Hyddorna är designade för att erbjuda olika grad av enskildhet. Gångstigarna skär igenom och reser sig över landskapet och leder fram till mer privata boendeformer utplacerade i landskapet. De är skyddade från sydliga vindar och med utblickar mot himlen och det eftertraktade norrskenet.

Arkitektur

Hotellet innehåller 71 rum varav 30 hyddor men tillåter i sin form framtida utbyggnation när behov uppstår. Den klippliknande entréfasaden kläs med titandioxidbehandlad betong, en självrengörande betong som under påverkan av solljus bryter ner smuts som förorenar fasaden. Det centrala navet kläs med genomfärgade paneler i fibercement som har en rå och naturlig karaktär. Hotellrummens volym kläs med väderbiten träpanel för en lättare känsla. I entrén har vi placerat ett uppglasat förråd för besökarnas utrustning, ett showroom fyllt av surfbrädor, cyklar och säkerhetslinor som inspirerar gästerna inför kommande äventyr.

Fakta
  • Beställare: SUV
  • Plats: Reykjavik, Island
  • År: 2016
  • Storlek: 671 rum, ca 4033 kvm BTA
  • Samarbetspartner: MER
Kontaktpersoner
  • Joakim Schiött
  • Ansvarig Kommersiellt/Kontor/Industri, Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 076-803 50 68