Co-Barkarby

“Vi har velat skapa en urban miljö med mjuka värden, ett kvarter för möten och ett hem att vara stolt över.”

SARA EKLUND, Uppdragsansvarig Arkitekt

Projektbeskrivning

Intro

Med utgångspunkt i Barkarbystadens kvalitets- och hållbarhetskrav uppfyller och tillför Co-Barkarby välbefinnande och variation. Detta genom arkitektur, miljöhänsyn och äganderätt som möjliggör samutnyttjande och social variation. Ägarlägenheterna i detta kvarter utgör en viktig pusselbit i att möjliggöra en ny typ av bostad som kan bidra till en variation av människor i området.

Uppdrag

Tillsammans med JM AB tog vi fram det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen för Barkarbystaden kvarter 16.

Bakgrund

JM såg en stor potential i att tillföra en ny boendeform, ägarlägenheter i Barkarbystaden. Kv. 16 placerar sig i ett centralt läge i nära anslutning till den planerade tunnelbanestationen och utmed områdets huvudgata.

Koncept

I Barkarbystaden Kv. 16 sker möten mellan människor, mellan park och stad och mellan tydligt definierade volymer. När du rör dig kring kvarteret möter du nya fasaduttryck, en stor detaljrikedom och väl avvägda materialmöten. Sockelvåningen definierar mötet med staden och de omsorgsfullt gestaltade bostadsentréerna välkomnar de boende. Genom sitt centrala läge i nära anslutning till tunnelbana har Kv. 16 möjlighet att tillföra ytterligare nya kvaliteter för Barkarbystaden genom att erbjuda ägarlägenheter, Co-working samt innovativa lösningar för parkering, genom bil- vespa- och cykel-pooler.

Arkitektur

Mot huvudgatorna är husen höga och har en strikt stadsmässig karaktär som bryts upp av stor detaljrikedom genom omfattningar, materialbyten och franska balkonger. Hörnen mot Barkarbyvägen och Ålsta Allé markeras genom att volymerna här är som högst. Mot lokalgatorna och mot grönområdet är volymerna lägre så att många bostäder får utblickar mot de gröna stadsrummen. Materialen i kvarteret är övervägande tegel, ett gediget naturmaterial som håller över tid. Färgskalan går i gråa och jordiga toner som kontrasterar fint mot varandra. Mot lokalgatorna och mot grönområdet är fasaderna i mjukt grön och gråtonad puts med socklar i tegel. På två gavelsidor bryts de striktare fasadmotiven av med grafiska gavelmotiv inspirerade av naturen. Dessa är inte synliga från alla sidor utan utgör en spännande upptäckt. De knyter an till de naturmotiv i mosaik som markerar bostadsentréerna. Det större gavelmotivet är väl synligt från aktivitetsparken och från huvudgatan när man kommer gående från tunnelbanan och blir ett lekfullt inslag i stadsbilden.

Gården

Gården är kvarterets oas. Här finns plats för att umgås, leka, odla, eller bara ta det lugnt. På gården blandas en strikt terrasserad indelning med mjuka och böljande former där träd, buskar, marktäckare och blommor ger lummig grönska. I norra delen skapas ett tjockare jordlager som möjliggör för en större träddunge. Sittplatser på olika ställen ger möjlighet att sitta både i solen och i skuggan. På gården finns också utrymme för den nyfikne med spring i benen. Upptäcktsfärden börjar vid gungorna, genar över gräsytan, bakom pergolan och genom dungen. Ut på gräset och sneddar ned över mötesplatsen och ut mot utsiktsplatsen.Gårdens funktioner såsom cykelparkering och miljöstation vävs in i gestaltningen tillsammans med uteplatser och terrasser.

Fakta
  • Beställare: JM AB
  • Storlek: Ca 17 900 kvm BTA, 214 lgh
  • Plats: Barkarbystaden, Järfälla
  • År: Tävlingsvinst 2019
  • Miljöcertifiering: Svanen
Kontaktpersoner
  • Martin Rydin
  • Ansvarig Bostad, Arkitekt MSA/Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig
  • 076-525 79 42