Lotus

“En mjuk och lugn karaktär var ledord då vi utformade
dessa hus i naturskönt läge.”

Felicia Kloo, Uppdragsansvarig arkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

Längst ner i den södra änden av Söderdalen, Järfälla, ligger kv 10, som med sina två separata huskroppar minner om hus i park. Kvarteret har fått namnet Lotus. Med park i öster och Bällstaåns strandpromenad i sydväst får de båda husen ett naturskönt och öppet läge med direkt närhet till både grönytor och planerad rekreation. Bostadsentréerna är placerade på gården mellan husen med sekundära entréer ut mot parkläget och angränsande kvarter. Husen ligger i suterräng ned mot Bällstaån.

Bostadshusen präglas av ett enkelt uttryck med finess och väl omhändertagna detaljer vid exempelvis entréer och en sockel i natursten. Något som också karaktäriserar husen är deras balkonger med mjuka rundade hörn som för tankarna till den omtyckta funkistraditionen samt skapar ett vänligt uttryck. Perforerad plåt i räcken och att fasaderna är putsade dels i en ljust grön nyans och en vit kulör bidrar till att skapa generöst med dagsljusinsläpp i lägenheterna. De olika fasadkulörerna återfinns även i detaljer såsom fönsterkarmar på de respektive husen vilket skapra en lugn sammanhållen helhet.

Mot Bällstaån präglas gestaltningen av ett gavelmotiv uppbrutet med hjälp av en indragen balkong som ger vertikalitet och variation. Denna vertikalitet återfinns även på fasader mot huvudgatan, där genom fönstermotiv som påminner om franska balkonger. Mot ån högst upp i husen finns också en indragen terrass som nås från två större lägenheter och tar ned skalan.

Lägenheter i entréplan har tillgång till uteplatser avgränsade med halvtransparenta skärmar som tar upp rundning i hörn och binder samman uttrycket med ovanliggande balkonger. Generös fasadbelysning i marknivå och belysning på gård bidrar till att skapa en känsla av trygghet samt ett hemtrevligt ljusspel runt kvarteret.

Fakta
  • Beställare: JM
  • Uppdrag: Efter en första idéskiss som gav oss uppdraget har vi fortsatt att rita på kvarter 10 i Söderdalen. Uppdraget omfattar nyproduktion av bostadsrätter.
  • Plats: Söderdalen, Järfälla
  • Storlek: 112 lgh, 32-112 kvm
  • År: Pågående
  • Certifiering: Svanen
Kontaktpersoner