Småstaden

“Genom strategisk rivning och välplanerad tillbyggnad har gallerian blivit öppnare, mer attraktiv och lättnavigerad.”

CECILIA HÖRNGREN, Ansvarig arkitekt

Projektbeskrivning

Intro

I projektet Småstaden har vi förvandlat en ostrukturerad galleria i Piteå till en attraktiv handelsplats.

Uppdrag

Gallerian Småstaden i Piteå ligger i ett stadskvarter vid Sveriges första gågata. Kvarteret som från början bestod av fristående byggnader har varit om- och tillbyggt i omgångar. 1989 byggdes en stor del av kvarteret om till gallerian Småstaden.
Småstaden är belägen i direkt anslutning till Kust Hotell & Spa, Piteås nya landmärke, som vi på ETTELVA har ritat tillsammans med systerbolaget MER. Beställaren för Kust förvärvade hela kvarteret och gav oss även i uppdrag att ta fram ett nytt koncept för den befintliga gallerian.

Bakgrund

Gallerian bestod tidigare av ett stort antal separata byggnader som över tid har byggts ihop. Den ursprungliga gallerian utgjorde två tredjedelar av kvarteret och beställaren köpte upp den sista tredjedelen butiker som skulle kopplas till gallerian. Kvarteret omges av gator i tre olika nivåer, och en av projektets största utmaningar var att möta de olika höjderna. En annan utmaning var att skapa en enhetlighet av de många byggnaderna med olika karaktärer.
Vårt uppdrag var att skapa ett tydligt och innovativt koncept med genomtänkta flöden så alla affärer fick a-läge. Under projektets gång gjorde vi många snabba, mindre utredningar för att serva våra beställare med säljande underlag till olika typer av hyresgäster i lokalerna.

Koncept 

Småstaden som koncept var ett etablerat och kärt begrepp i staden. Vi ville vara trogna originalet och behålla karaktären men addera ett moderniserat och tydligare koncept.

Arkitektur 

Gallerian i två våningar innehåller butiker och kaféer samt en biograf med tre salonger. Med den utökade arean tänkte man satsa på flera butiker av den storlek som de flesta butiker på plats hade. Vi på ETTELVA arbetar med att visa hur arkitekturen påverkar kundflödet och kunde därför hitta ett annat alternativ som vår beställare uppskattade. Genom att skapa ett attraktivt läge för en större butik kunde vi både vinna uthyrbar area som annars skulle ha använts för en sekundär galleriagränd, samt skapade på det sättet ett enda starkt stråk med a-lägen för alla butiker. Genom strategisk rivning och välplanerad tillbyggnad samt delvis nya ytskikt och belysning har gallerian blivit öppnare, mer attraktiv och lättnavigerad.

 

Fakta
  • Beställare: Skoogs
  • Plats: Piteå
  • År: 2013-2016
Kontaktpersoner