Valla Studenbostäder

Projektbeskrivning
Intro

I Årstafältets första utbyggnadsetapp Valla ritar vi 124 studentlägenheter.

Uppdrag

2013 fick ETTELVA Arkitekter tillsammans med Svenska bostäder och Tengbom uppdraget att utforma ett av kvarteren i Årstafältets första etapp Valla. ETTELVAs uppdrag hittills har omfattat förstudie, underlag till detaljplan och programhandling.

Bakgrund

Utvecklingen av Årstafältet ingår i Stockholms stads Vision 2030 och är en viktig del av innerstadens utvidgning mot söder. Stadsplanekonceptet för området är variation, och staden har därför valt att dela alla kvarter i två delar. Detta kvarter har dock utvecklats i sin helhet av Svenska bostäder men med två arkitekter.

Koncept

Grundkonceptet för utformningen är:

effektiva och prisvärda studentbostäder med maximal boende kvalitet.

ge huset två kontrasterande fasadtyper – finmaskig modulindelning på ena sidan, på andra sidan större grepp med glasade loftgångar. Loftgången ligger oftast mot gården, men ibland mot gatan, vilket ger fasaden variation

arbeta med en aktiv bottenvåning med publika och exponerade funktioner som samspelar med gatan. Ovanpå denna bottenvåning staplas bostäderna.

Arkitektur

Byggnaden är den högsta inne i området och blir därigenom ett lokalt landmärke inne i stadsdelen. Husets högdel vänder sig mot ett litet torg, som är en viktig mötesplats både för studenterna och för övriga som bor i området. Mot torget finns en restaurang och i övriga bottenvåningen exponerar sig studenthusets gemensamma funktioner mot gatan. Fasadarkitekturen är modulindelad och som gör varje enskild bostad avläsbar. Fasadmaterialen varierar på olika delar av byggnaden. Gemensamt för alla delar är en blandning av material där matta fasadskivor blandas med blankt glas eller träfanerskivor. Det finns hela tiden ett inslag av metalldetaljer, som tillför reflektion och skimmer. Färgerna är lugna – ljus sandstensbeige, trä, grafitgrå, grönskimrande fasadglas och mässing. Delar av byggnaden har inglasade loftgångar mot gatan. Glasfasaden har en indelning som samspelar med de modulindelade fasaderna.

Studenthuset ligger i ett triangulärt kvarter med mycket liten gård. Studentdelen disponerar därför en mindre del av gården och har merparten av sina uteplatser på flera takterrasser.

Fakta
  • Beställare: Svenska Bostäder
  • Storlek: 124 studentlägenheter
  • Plats: Årstafältet
  • År: 2013
Kontaktpersoner
  • Linda Saarnak
  • VD, Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 076-525 79 31