Kontor

Vi på ETTELVA är specialister på projektering av kontor.

Vi fungerar oftast som fastighetsägarens arkitekt och utför bygghandlingar vid hyresgästanpassningar, nybyggnation och omvandling av befintliga lokaler.

Vi på ETTELVA föreslår åtgärder som tillåter flexibla lösningar som håller över tid. Vid projektering av befintliga lokaler kan mindre justeringar ge stora effekter och minimera behovet av stora ombyggnader mellan varje hyresgäst.

Tjänster:

Projektering av ny- och ombyggnation
Hyresgästanpassningar

Exempel kunder:

Kommunal & Byggnads, Vasakronan, AFA, Stockholms hamnar m.fl.

Kontaktperson:

Joakim Schiött
Ansvarig Kontor/Industri, Partner, Arkitekt SAR/MSA
076-803 50 68