Telefonfabriken

”En helt ny värld, banbrytande och sagolik.”

DAN ELIASSON, Försäkringskassans generaldirektör

Projektbeskrivning

Intro

Huset är ett av de främsta exemplen på en funktionalistisk industribyggnad. Att få arbeta med en varsam omvandling av denna byggnad har varit en mycket stimulerande uppgift.

Uppdrag

På uppdrag av Vasakronan har vi med vårt systerföretag MER haft det spännande uppdraget att förvandla en historisk byggnad till ett modernt kontor som anpassats till dagens behov av teknik.

Bakgrund

Byggnaden som är kulturhistoriskt skyddad är en del av Ericssons gamla telefonfabrik som ritades av arkitekt Ture Wennerholm och stod färdig 1940. Arkitekturen präglas av funktionalismens vackra, strama ideal.

Koncept

Husets kvaliteter som rumshöjden, ljuset och formspråket togs tillvara när projektet tog form. Vi valde att lyfta fram industrikänslan och arbetade medvetet med synliga installationer och befintlig konstruktion. Som stöd vid den varsamma hanteringen av huset samarbetade vi med en antikvarisk sakkunnig.

Arkitektur

Större delen av byggnaden inrymmer Försäkringskassans nya huvudkontor som har förvandlats till ett av Sveriges största aktivitetsbaserade kontor. Projektet genomfördes med stor respekt för byggnaden utan rädsla för att blanda gammalt med nytt och resultatet blev ett nytänkande, ultramodernt kontor. Lokalerna på 24 000 kvadratmeter med 1 300 arbetsplatser är helt aktivitetsbaserade, vilket innebär att medarbetarna inte har några fasta arbetsplatser. Ett aktivitetsbaserat kontor är oftast uppdelat i olika zoner: en aktiv zon, en mellanzon samt en lugn zon, och den som arbetar där väljer plats beroende på sina behov för stunden. En arbetsplats är inte bara det skrivbord man jobbar vid, hela huset är för hela människan.

Fakta
  • Beställare: Vasakronan
  • Plats: Telefonplan, Stockholm
  • Storlek: 35 000 kvm varav 24 000 är Försäkringskassans
  • År: Färdigställt 2015
    Nya uppdrag pågående
  • Samarbetspartner: MER
Kontaktpersoner
  • Yusuf Pektas
  • Arkitekt SAR/MSA, Partner, Certifierad sakkunnig tillgänglighet TIL 2, Kontrollansvarig K
  • 076-803 50 64