Gångaren

“Ett projekt med höga ambitioner gällande tillgänglighet där vi haft möjligheten att arbeta tillsammans med MER”

MALIN HOLMBOM, Handläggande arkitekt

 

Projektbeskrivning

Intro

Målsättningen med projektet är att skapa tillgängliga kontorsmiljöer med ett sammanhängande koncept för hyresgästens lokaler samt effektivare interiöra ytor.

Uppdrag

Tillsammans med vårt systerföretag MER arbetar vi på uppdrag av AFA Fastigheter med en hyresgästanpassning av Kvarteret Gångaren, beläget på Kungsholmen i centrala Stockholm. Projektet omfattar fyra kontorsfastigheter där vi är med och projekterar ombyggnationen på totalt ca. 50 000 kvm.

Bakgrund

Hyresgästanpassningen utförs i och med att en av de befintliga verksamheterna i kvarteret tar över fler av lokalerna i Kvarteret Gångaren. Samtidigt utförs även en utveckling av fastigheternas användning. Detta för att säkerställa ytoptimering samt för att höja värdet på fastigheten på både kort och lång sikt.

Koncept

Vårt systerföretag MER har tillsammans med fastighetsägaren arbetat fram konceptet Spectra – ett attraktivt och hållbart fastighetskoncept som ligger till grund för kvarterets utveckling och modernisering av invändiga miljöer. Tillsammans med MER har vi sedan utvecklat konceptet för hyresgästens specifika önskemål samt arbetat med att anpassa konceptet för de olika fastigheternas upplägg och användning. Detta med målsättningen att utforma ytor som tillåter hyresgästens egen identitet att synas samtidigt som förvaltning och underhåll förenklas.

Arkitektur

Ombyggnaden innebär förutom ökad tillgänglighet, effektivare användning och ett enhetligt koncept även att lokalerna ska få förbättrade akustiska kvaliteter samt nya kommunikationsmöjligheter mellan de olika huskropparna. Målet är att verksamheter belägna i flera av kvarterets byggnader ska kunna förflytta sig mellan huskropparna interiört.

 

Fakta
  • Beställare: AFA Fastigheter genom MER
  • Storlek: Ca. 50 000 kvm i fyra fastigheter
  • Plats: Stadshagen, Stockholm
  • År: 2017-Pågående
  • Samarbetspartner: MER
Kontaktpersoner
  • Joakim Schiött
  • Ansvarig Kommersiellt/Kontor/Industri, Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 076-803 50 68