Primewine

“Takljuset och den frilagda konstruktionen ger vackra och luftiga lokaler.”

JOAKIM SCHIÖTT, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning

Intro

I Magasin 3 i Frihamnen har ETTELVA utfört en renovering och ombyggnad av ett äldre packhus som är grönmärkt.

Uppdrag

Uppdraget var en hyresgästanpassning åt Primewine, där ETTELVA har arbetat som fastighetsägarens arkitekt med ansvar för tidplan och ekonomi.

Bakgrund

Byggnaden har under sin historia haft olika uppgifter. Växlande behov har gett adderade konstruktioner och lösningar, ungefär som tapetlager på en stugvägg. De befintliga förutsättningarna var en separat enkel träkonstruktion för bärning av halltaket och en robust stålkonstruktion som bar ett entresolplan.

Koncept

Vi såg den separerade konstruktionen med sina redovisade delar som en bra grund att bygga vidare på.

Arkitektur

En omdisposition av lokalerna med nya rumsavdelningar var nödvändig, liksom nya trappor, räcken, lättväggar, glas, kök och golv. Takljuset och den frilagda konstruktionen ger vackra och luftiga lokaler. Avläsbarheten och adderingen av nya funktioner över tid ger spänning mellan gammalt och nytt och en historisk patina.

Fakta
  • Beställare: Stockholms hamnar
  • Plats: Stockholm
  • År: 2015
Kontaktpersoner
  • Joakim Schiött
  • Ansvarig Kommersiellt/Kontor/Industri, Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 076-803 50 68