Mercurius 14

“Ett roligt uppdrag där vi inom ett befintligt ramverk ville försöka skapa en intressant och spännande miljö.”

JOAKIM SCHIÖTT, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning

Intro

Målsättningen med projektet var att arbeta fram ett förslag som visar på den befintliga fastighetens utvecklingspotential och möjligheter.

Uppdrag

På uppdrag av Randviken Fastigheter har ETTELVA Arkitekter tillsammans med systerföretaget MER tagit fram förslag på hur fastigheten ska kunna utvecklas för att passa nya önskemål samtidigt som byggnadens ursprungliga karaktär bevaras.

Bakgrund

Utmed långsidan av Stora Torget i centrala Karlstad ligger Fastigheten Mercurius 14. Byggnaden, som uppfördes i början av 1900-talet, har byggts till i omgångar och omfattar idag sex våningar. Idag uppgår fastigheten till drygt 6 500 kvm och nyttjas som kontor och banklokal. Fastighetsägarens målsättning med utredningen är att se vilka utvecklingsmöjligheter som finns för den befintliga fastigheten att erbjuda ännu attraktivare lokaler/arbetsmiljöer.

Koncept

Eftersom ett antal om- och tillbyggnader har utförts på fastigheten sedan byggnaden uppfördes har en huvudsaklig målsättning varit att ta fram ett koncept som ger hela byggnaden ett samlat uttryck. Utöver detta har det även varit viktigt att visa på hur ytorna i hela fastigheten kan få ett förbättrat flöde och hyresgästnyttjande med samlad entréfunktion. Tillgång till dagsljus, ytskikt och belysning är också delar som vi gett extra uppmärksamhet i förslaget.

Arkitektur

Förslaget innebär att byggnaden får en helt ny glasfasad samtidigt som de översta våningsplanen utökas. Dessa är sammanlänkade med en interntrappa för att optimera tillgänglighet och internkommunikation mellan våningarna. Våningsplanen är i förslaget indragna från långsidan för att få in dagsljus och för att inte störa intilliggande bostadshus. Det översta våningsplanet har fått fönster åt väst, så att verksamheten har dagsljus från alla väderstreck.

Fakta
  • Beställare: Randviken Fastigheter
  • Storlek: Ca. 6 500 kvm
  • Plats: Centrala Karlstad
  • År: 2018-2019
  • Samarbetspartner: MER
Kontaktpersoner
  • Joakim Schiött
  • Ansvarig Kommersiellt/Kontor/Industri, Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 076-803 50 68