Polstjärnan

Projektbeskrivning

Intro

Vår målsättning för Polstjärnan var ett kontorshus som känns välkomnande och främjar en ökad öppenhet och samverkan.

Uppdrag

När fastigheten Polstjärnan 2 vid Odenplan genomgick genomgripande renovering hade vi ansvar för projektet. I samband med uppdraget togs utredningar, bygg- och bygglovshandlingar samt säljmaterial fram. Projektet är ett samarbetsprojekt med vårt systerbolag MER, som ansvarade för fast och lös inredning.

Bakgrund

I fastigheten finns förbundskontoren för Byggnads och Kommunal och där tillhörande verksamheter, samt ett antal kommersiella verksamheter.

Koncept

Genom hela processen har ledstjärnan varit omsorg och långsiktighet i materialval och lösningar tillsammans med kostnadseffektivitet. En bärande princip är att projektet delar samma värdegrund som verksamheterna i fastigheten. Det sätter fokus på såväl god arbetsmiljö och delaktighet, som kollektivavtal för alla berörda, öppenhet och miljöfrågor.

Arkitektur

En av målsättningarna med ombyggnaden var att ökad flexibilitet och orienterbarhet skulle spegla byggnaden. Då husets flöden behövde förbättras togs en ny trappa till gården fram och en ny hissdragning. Kopplingen mellan entrén och gården förbättrades genom öppningar som skapade genomsikt genom huset direkt vid entrén. Översta våningsplanet byggdes ut för att hållas samman med husets centrala trapphus och hissar.

Sedan projektet färdigställdes har vi kontinuerligt genomfört diverse verksamhetsanpassningar av lokalerna för att de även fortsättningsvis ska passa de behov som finns från verksamheterna.

Fakta
  • Beställare: Fastighetsbolaget Polstjärnan
  • Plats: Stockholm
  • Storlek: 24 200 kvm och 300 arbetsplatser.
  • År: Färdigställt 2010
Kontaktpersoner
  • Joakim Schiött
  • Ansvarig Kommersiellt/Kontor/Industri, Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 076-803 50 68