Kulturarv

ETTELVA konverterar miljöer av kulturhistoriskt värde med varsamhet och omtanke för en hållbar framtid.

Kulturarvet är en ändlig resurs, och vi vill påvisa konstnärliga kvaliteter som är värda att bevara. Våra om- och tillbyggnader håller en hög arkitektonisk kvalitet som kontrasterar väl mot den kulturhistoriska miljön. Samtidigt finns goda kunskaper om regelverk och de tekniska krav som åligger för att omvandla en äldre bebyggelse till moderna lokaler. Många av våra kulturhistoriska projekt har blivit prisbelönade och uppmärksammade för sin omsorgsfulla hantering.

Vår specialist inom Kulturarv, som även är certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, bloggar om kulturhistoriska frågor på Arkitekt.se. Läs Lars Gezelius inlägg här.

Tjänster:

Specialist för Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Kulturmiljöanalyser
Dokumentation

Exempel projekt/kunder:

Järla Sjö (omvandling av industribyggnation till bostäder)
Kiruna stadshus (dokumentation inför rivning)
Stora tullhuset (omvandling till restaurang, kryssningsterminal, kontor och utställningslokaler – inhyser Fotografiska)
Telefonfabriken (omvandling av kontor)
Saltsjöqvarn (omvandling till hotell)

Kontaktperson:

Lars Gezelius
Ansvarig Kulturarv, Arkitekt SAR/MSA,
Certifierad sakkunnig kulturvärden
076-525 79 21