Fotografiska

 ”Nya utvändiga tillägg har tillfogats på ett självklart sätt utan att störa helheten”

JOAKIM SCHIÖTT, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning
Intro

Vi har av fastighetsägaren Stockholmshamnar fått huvudansvaret för förnyelsen av Stora Tullhuset som rymmer bland annat Fotografiska museet och modemärket J. Lindebergs huvudkontor. Slutresultatet tilldelades ROT-priset 2011.

Uppdrag

Stora Tullhuset, med panoramaläge på Stadsgården, genomgick 2011 en totalrenovering i syfte att nå nya användningsområden. Den största hyresgästen är Fotografiska, som har gjort byggnaden till ett landmärke känt över hela världen. År 2014 öppnade en ny restaurang och caféavdelning och nyrenoverade toaletter på översta planet. Vi har varit projekteringsledare och fastighetsägarens arkitekt för projekten. Inredningskonceptet är framtaget av Space Copenhagen.

Bakgrund

Byggnaden på 10 000 kvm som byggdes mellan 1906 och 1910 är den enda ursprungsbyggnaden som finns kvar längs stadsgårdskajen från denna tid. Stora Tullhuset, som är grönmärkt enligt Stockholmsstads kulturhistoriska klassificering med originalutsmyckningar i jugendstil, uppfördes på ritningar knutna till Ferdinand Boberg som vid denna tid var chef för stadens byggnadskontors husbyggnadsavdelning.

Koncept

Vår vision var att göra en varsam ombyggnad från lager till byggnad med publik verksamhet.

Arkitektur

Vi har förvaltat designkoncept för museum, kontor och restaurang med ansvar för framtagande av bygghandlingar.

Fakta
  • Beställare: Stockholms Hamnar
  • Plats: Stockholm
  • År: 2007-2019
  • Storlek: 10 000 kvm i tre våningar
  • Samarbetspartner: MER
Kontaktpersoner
  • Joakim Schiött
  • Ansvarig Kommersiellt/Kontor/Industri, Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 076-803 50 68