Hallsta Förskola

“Stora fönster kommer att förse läromiljöerna med mycket dagsljus.”

YUSUF PEKTAS, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning

Vår ambition har varit att med små medel och strama ramar rita en ny förskola som visar stor omtanke för såväl platsen och som för de barn och den personal som dagligen ska vistas i byggnaden.

På platsen har det funnits en förskola i byggnader från 20-talet. Förskolan uppfyllde inte längre dagens standarder och verksamheten var i stort behov av nya lokaler för att kunna fungera bättre både för barn och för personal.

Hallsta Förskola har utformats med en klassisk volym som väl knyter an till omgivningen och till Hallsta skola – en sekelskiftesbyggnad som ligger i anslutning till platsen. Genom att förse förskolan med stora uppglasade fönsterpartier flödar ett härligt ljus genom förskolans rum.

Förskolan har utformats för 120 barn, och 30 personal och har delats in i 6 avdelningar. Viktigt i arbetet med de interiöra miljöerna har varit att skapa väl utformade samband mellan rummen där logistiken mellan byggnadens olika delar ska fungera bra. Avdelningarna har färgkodats för att tydligt skapa olika identitet och orienterbarhet. Målet med Hallsta Förskola var att skapa en modern förskola som ska uppmuntra till barnens kreativitet och utveckling samt med sin utformning underlätta för personalens dagliga arbete.

Fakta
  • Beställare: Norrtälje Kommun genom Credentia AB
  • Storlek: Ca. 1 200 kvm BTA
  • Plats: Hallstavik, Norrtälje
  • Uppdrag: ETTELVA har på uppdrag av Credentia och Norrtälje kommun tagit fram idéskisser, bygglovshandlingar och bygghandlingar för en ny förskola i Hallstavik.
  • År: Färdigställt 2020
  • Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver
  • Foto: Credentia
Kontaktpersoner
  • Yusuf Pektas
  • Arkitekt SAR/MSA, Partner, Certifierad sakkunnig tillgänglighet TIL 2, Kontrollansvarig K
  • 076-803 50 64