Hallstaviks badhus

“Utmaningen har varit att hantera alla de tekniska krav som en simhall har och samtidigt värna om gestaltning och den rumsliga upplevelsen.”

SARA EKLUND, Handläggande Arkitekt

Projektbeskrivning

Hallstaviks nya badhus är ett litet intimt badhus med fokus på familjen. Med små medel har vi skapat en atmosfärisk och trevlig miljö för ung som gammal att vistas i. Byggnaden är placerad i ett rekreationsområde med utomhusbad, folkhälsopark, skatepark och tennisbanor.

Vår vision har varit att skapa en byggnad med stor omsorg om besökaren. Volymen är uppbruten i två delar för att få ner skalan och bryta upp den annars formmässigt enkla volymen. De två volymerna, en mörk och en ljus kontrasterar fint mot varandra och simhallens högre träklädda volym bildar fond till den ljusa lägre entrévolymen som innehåller omklädningsrum och övriga funktioner.

Simhallen med sin träfasad vänder sig mot det gröna parkområdet utanför. De höga fönsterpartierna släpper in mycket dagsljus i bassängrummet och ger de badande fina utblickar mot grönskan. En indragen entré och den silvergrå fasaden bjuder in besökaren till badhuset där hen möts av en kassa och café med inblick i simhallen. De små ytorna har optimerats för att erbjuda alla de funktioner som krävs för en fungerande verksamhet utan att bygga större än vad projektbudgeten har utrymme för. Färger och material i blågröna toner och mycket trä skapar en trivsam känsla.

Ambitionen har varit att nyttja de grepp som krävs för att skapa en fungerade ljudmiljö till designelement som höjer rumsupplevelsen. Spaltpanelen i bassängrummet har främst en akustisk funktion men dess behandling och dimensioner har också avvägts ur ett rumsligt perspektiv. Stommens material har valts med utgångpunkt i estetik och funktion men även ur ett hållbarhetsperspektiv. De bärande limträbalkarna och pelarna har kombinerats med bjälklag och sockel i betong.

Fakta
 • Beställare: Credentia, Norrtälje kommun
 • Plats: Hallstavik, Norrtälje kommun
 • Uppdrag: På uppdrag av Credentia och Norrtälje kommun har ETTELVA ritat ett nytt badhus med 25-metersbassäng, bubbelzon och barnpool. Ett litet familjebad med möjlighet till vattenfys och simskola. Inne i entrén finns även en cafeteria.
 • Storlek: Ca 1080 kvm
 • År: Färdigställt 2020
 • Foto: Johan Eldrot
Kontaktpersoner
 • Yusuf Pektas
 • Arkitekt SAR/MSA, Partner, Certifierad sakkunnig tillgänglighet TIL 2, Kontrollansvarig K
 • 076-803 50 64
 • Sara Eklund
 • Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig Samhällsfastigheter, Kommunikation / Partner
 • 076-502 03 26