Handelsmannen

“Fokus har legat på att skapa en
tydligt orienterbar miljö där stor omsorg har lagts på inlevelse i de boendes specifika krav.”

David Reinius, Uppdragsansvarig arkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

På uppdrag av Genova har vi ritat ett av Sveriges första generationshus, en byggnad som kombinerar förskola och vårdboende. På entréplan ligger förskolan med tillgång till en skyddad gård. Vårdboendet på de övre planen har access till en större takterrass i bra solläge. Genom att lägga lägenheterna mot gata samt de gemensamma ytorna mot gård har det varit möjligt att skapa en ljus och luftig vårdmiljö utan korridorer. Fokus har legat på att skapa en tydligt orienterbar miljö där stor omsorg har lagts på inlevelse i de boendes specifika krav. Exempelvis så har bröstningshöjder anpassats för sängliggande och de boende har tillgång till en spaavdelning samt en större festlokal i anslutning till takterrassen.

Byggnaden har ett underliggande garage med 84 parkeringsplatser. Exteriört är volymen nedbruten till en arkitektur med skala som bygger vidare på miljön i Norrtälje stadskärna. Projektet är Svanen certifierat.

Fakta
  • Beställare: Genova, Andersson Company AB
  • Plats: Norrtälje
  • Storlek: 10 900 kvm BTA. Förskola för 125 barn. Vårdboende med 80 lägenheter.
  • År: Färdigställt 2022
  • Miljöcertifiering: Svanen
Kontaktpersoner
  • David Reinius
  • Arkitekt MSA
  • 076-525 79 36