Salabacke Entré

“Som arkitekt tycker jag att det är väldigt roligt att Uppsala har en så hög ambitionsnivå kring arkitekturen i den nyproduktion som nu byggs. Husen ska ha varierande uttryck, sticka ut och tillföra något nytt i staden. Det skapar en härlig dynamik för dem som bor här.”

Martin Rydin, Uppdragsansvarig arkitekt, ETTELVA

 

Projektbeskrivning

Salabacke entré kommer att bli ett boende med många kvaliteter. Lägenheter finns i alla storlekar och har planerats med stor omsorg för fina rumssamband.  Med flertalet olika planlösningar har skapats för att passa olika behov och önskemål. De boendes vägar korsas på gården där plats för möten och rekreation skapats.

Kvarteret som sträcker sig längs Fyrislundsgatan har delats in i mindre delar som varieras i höjd, dels i antal våningar men också genom material och detaljeringsgrad på fasader.

Varje enskild byggnadsvolym får sin egen karaktär med ett eget tegelutförande. Dessa utförs i rött, grått och schatterat tegel, olika för varje enhet. Varje volym får också ett eget balkongutförande i form av färg och utförande som hänger ihop med varje byggnadsvolym.

Livfullheten förstärks ytterligare i sockelvåningen som får en extra detaljeringsgrad i form av en rusticerad tegelsättning. Detta ger en markerad sockelvåning men ger också liv åt fasaden för den förbipasserande i gatunivå.

Ett enhetligt sadeltak ramar in de olika nivåerna och förstärker husets olika volymer. Sadeltaken fungerar även praktiskt där teknikutrymmen och förråd ryms. Takutformning fungerar också som energikälla där solceller kommer att placeras för att få ut så mycket energi som möjligt. Taken kommer också få egna kulörer som hänger ihop med byggnadskropparna.

Mot gård och lokalgator kommer fasaderna att fortsätta i samma materialutförande för att ge samma enhetliga uttryck runt hela kvarteret.

Kvarterets gröna innergård ramas in av busk- och trädplanteringar samt komplementhus som kommer att betjäna de boende i huset. Gårdsbyggnadernas utformning har givits ett enhetligt uttryck med kiselbehandlad panel och gröna tak som bidrar till den ombonade känslan på gården.

På gården skapas plats för möten och rekreation för de boende. Ett växthus med rum för långbord och möjlighet till odling blir en central plats i kvarteret. Odlingslådor, grillplats, fågelholkar, cykeltvätt och en lekplats för de minsta barnen lockar till aktivitet och rörelse utomhus. De gemensamma uteplatserna placeras i lägen där man kan uppsöka både sol och skugga.

Majoriteten av lägenheterna på entréplan kommer att få egna uteplatser som ramas in med häckar som avskärmning mot den gemensamma gården.

Alla lägenheter har tillgång till antingen balkong, uteplats eller gård i ett gynnsamt sydvästläge. På gården finns det även väderskyddade cykelplatser där man enkelt kan nå sin cykel. På gården når man även garaget smidigt från samtliga trapphus.

Här kan du läsa en intervju med Uppdragsansvarig arkitekt, Martin Rydin, om Sala backe entré.

Fakta
 • Beställare: Nordr
 • Uppdrag: Nordr kommer att utveckla bostäder i Sala backe som präglas av en mänsklig skala med tydligt definierade volymer och ett grönt tänk. Vi har i rollen som både Arkitekt och Landskapsarkitekt jobbat med projektet från idé till Bygglov.
 • Plats: Uppsala
 • Storlek: 70 stycken lägenheter och 1 lokal. En blandning av ettor till femmor på mellan 22.5 och 115 kvm.
 • År: 2022
Kontaktpersoner
 • Martin Rydin
 • Ansvarig Bostad, Arkitekt MSA, Partner
 • 076-525 79 42
 • Ulla Larsson
 • Ansvarig Landskap, Landskapsarkitekt LAR/MSA
 • 073-061 12 46