Västerås hamn

”På norra kajen får silon sällskap av ytterligare fyra höga bostadshus, som tillsammans bildar en harmonisk ensemble som anspelar på den skala som det tidigare klustret av silon utgjorde.”

Projektbeskrivning

Intro

I Västerås växer en helt ny stadsdel fram, en kvartersstad med bebyggelse som frontar vattnet.

Uppdrag

2016 fick vi i uppdrag att utveckla två stora fastigheter som ligger i stadsdelen Silokajen av Lantmännen fastigheter. Området ska innehålla främst bostäder, men också lokaler för handel och kultur.

Bakgrund

I gestaltningsprogrammet från 2014 föreslogs koncept och principer för gator, kajer, parker och bebyggelse. Här identifierades den nya stadsdelens tre noder: Stationsstaden, Silokajen och Sportparken. Fastigheten norr om hamnen är idag bebyggd med stora silos som är identitetsskapande och ger hela stadsdelen en unik karaktär. I förslaget vill Lantmännen gärna se en lösning på hur man skulle kunna konvertera den största silon till bostäder, men även ett alternativ där silon rivs.

Koncept

På Lantmännens fastigheter skapas en ny kvartersstad med en utåtriktad bebyggelse som frontar mot vattnet. I alternativet med konverterad silo utnyttjas silons speciella struktur, som ger unika lägenheter med runda planlösningar. Lägenheterna kan öppnas i flera etage för att skapa större lägenheter med flexibla ytor.

Arkitektur

Den största silon, som får ett guldglänsande skal, byggs om till en en-till tvåplansbyggnad för bostäder som nås från gallerier i ett öppet atrium i kärnan av byggnaden. Alternativt föreslås en slankare byggnad på samma plats som silon, även den guldfärgad.

På norra kajen får silon sällskap av ytterligare fyra höga bostadshus, som tillsammans bildar en harmonisk ensemble som anspelar på den skala som det tidigare klustret av silon utgjorde. Höghusen varierar i höjd och i uttryck, vilket ger var och en sin egen identitet och bidrar till den lekfulla siluetten mot vattnet. Kajen med mjuka träddäck trappar sig ner mot vattnet och ger attraktiva sittmöjligheter. Här finns det plats för utomhusgym och uteserveringar.

Kvarteren på den östra kajen har en något lägre profil. Arkitekturen hålls stramare med puts- och träfasader. De garageunderbyggda gårdarna nås med generösa trappor från kajen. Även på den östra kajen finns utrymmen för restauranger och caféer med uteserveringar samt andra typer av mötesplatser. Kajen trappas ner mot vattnet men övergår i en mjukare naturlig strandkant.

I områdets nordöstra del mot reningsverket placeras ett parkeringshus med infart från Verksgatan. Fasaderna mot Verksgatan och reningsverket utformas som ”grön” fasad med spaljéer och växtlighet. I kajsstråkets förlängning, mot väster och silon är p-huset dolt av bostadsbyggnader. På taket kan man anlägga en skatepark, en plan för multisport eller en förskola med gård i de övre planen.

Fakta
  • Beställare: Lantmännen: Fastigheter AB
  • Storlek: Ca 115 000 m2 BTA
  • Plats: Västerås
  • År: 2016
Kontaktpersoner
  • Henrietta Borseman
  • Arkitekt SAR/MSA, Hållbarhetschef
  • 076-502 03 34