— Det nya kontoret är en spännande kombination av modern arkitektur och kulturhistoriskt värdefull miljö.

Kontor EttElva

Beskow

— ETTELVA Arkitekters nya kontor ligger i Beskowhuset i Tobaksmonopolets gamla matsal på Söder. Omvandlingen av kontoret är ett samarbete mellan ETTELVA Arkitekter och systerföretaget MER.