HÅLLBARHET

För oss är hållbarhet att bygga omtanke i en föränderlig värld.

Våra hållbarhetsmål är högt ställda! Vi ska genom planering, arkitektur och landskapsarkitektur ge förutsättningar för klimatneutrala projekt 2030, omdana och återbruka, addera värden för biologisk mångfald och skapa socialt inkluderande områden och projekt.

Dit når vi inte på egen hand! Därför utforskar vi nya hållbara lösningar tillsammans med våra beställare, kollegor i branschen och aktörer från hela värdekedjan inom samhällsbyggandet i våra nätverk och forsknings- och utvecklingsprojekt. Just nu med starkt fokus på återbruk, cirkulärt byggande, socialt inkluderande och cirkulär upprustning samt klimat.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Aktuellt

Nyhetsarkiv

Möt några av våra medarbetare

 • Lenka Varga
 • Arkitekt SAR/MSA, Visualiserare, Föräldraledig
 • 076-525 79 10
 • Hedda Nilsson Orviste
 • Arkitekt SAR/MSA
 • 076-525 79 41
 • Anita Hansson
 • Arkitekt SAR/MSA
 • 076-525 79 32
 • Katrin Muschter
 • Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig tillgänglighet TIL 2
 • 076-502 03 29

Alla medarbetare

Våra tjänster

Vi erbjuder certifierade tjänster i både egna och andras byggprojekt inom till exempel tillgänglighet, miljöbyggnad, kontrollansvar, byggarbetsmiljö och kulturbyggnader samt specialistkompetens inom färgsättning, ljusdesign, dagsljusberäkning, visualisering, BIM-samordning och projekteringsledning.

Alla certifierade tjänster

Projekt i urval

Öva, pröva och erövra

Intimt badhus för familjen

Småhus att trivas i

Modern bostadsarkitektur med en egen karaktär

SE ALLA PROJEKT I PORTFOLION