Idéskrift återbruk

Att möjliggöra och underlätta återbruk i planeringens tidiga skeden är en nyckel för en storskalig omställning till en cirkulär ekonomi.

Omdaning och återbruk är viktigt för att ställa om till en cirkulär ekonomi – På ETTELVA anser vi att vi själva och branschen i stort kan bli bättre på att integrera återbruksperspektivet tidigare än vad vi gör idag.

Läs mer om projektet och läs vår idéskrift här.

Aktuellt

Nyhetsarkiv

Möt några av våra medarbetare

 • Ebba Lindgren
 • Kontorsassistent
 • 076-525 79 47
 • Emma Ångström
 • Kommunikationschef, Föräldraledig
 • 076-525 79 45
 • Pia Lindgren
 • Byggnadsingenjör SBR
 • 073-505 03 53
 • Mikael Liljefors
 • Ansvarig Hotell/Restaurang, Arkitekt, VD/Ägare Millimeter
 • 070-514 11 00

Alla medarbetare

Våra tjänster

Vi erbjuder certifierade tjänster i både egna och andras byggprojekt inom till exempel tillgänglighet, miljöbyggnad, kontrollansvar, byggarbetsmiljö och kulturbyggnader samt specialistkompetens inom färgsättning, ljusdesign, dagsljusberäkning, visualisering, BIM-samordning och projekteringsledning.

Alla certifierade tjänster

Projekt i urval

Öva, pröva och erövra

Intimt badhus för familjen

Naturkaraktär i fokus

Modern bostadsarkitektur med en egen karaktär

SE ALLA PROJEKT I PORTFOLION