Idéskrift återbruk

Att möjliggöra och underlätta återbruk i planeringens tidiga skeden är en nyckel för en storskalig omställning till en cirkulär ekonomi.

Omdaning och återbruk är viktigt för att ställa om till en cirkulär ekonomi – På ETTELVA anser vi att vi själva och branschen i stort kan bli bättre på att integrera återbruksperspektivet tidigare än vad vi gör idag.

Läs mer om projektet och läs vår idéskrift här.

Aktuellt

Nyhetsarkiv

Möt några av våra medarbetare

 • Nico Liljenberg
 • VD, Arkitekt SAR/MSA Partner
 • 076-525 79 25
 • Ivana Bilic
 • Byggnadsingenjör, Föräldraledig
 • 076-803 50 65
 • Gergely L’Auné
 • Arkitekt, Millimeter
 • 070-514 11 60
 • Caroline Jödahl
 • Byggnadsingenjör
 • 076-502 03 23

Alla medarbetare

Våra tjänster

Vi erbjuder certifierade tjänster i både egna och andras byggprojekt inom till exempel tillgänglighet, miljöbyggnad, kontrollansvar, byggarbetsmiljö och kulturbyggnader samt specialistkompetens inom färgsättning, ljusdesign, dagsljusberäkning, visualisering, BIM-samordning och projekteringsledning.

Alla certifierade tjänster

Projekt i urval

Öva, pröva och erövra

Intimt badhus för familjen

Naturkaraktär i fokus

Modern bostadsarkitektur med en egen karaktär

SE ALLA PROJEKT I PORTFOLION