Idéskrift återbruk

Att möjliggöra och underlätta återbruk i planeringens tidiga skeden är en nyckel för en storskalig omställning till en cirkulär ekonomi.

Omdaning och återbruk är viktigt för att ställa om till en cirkulär ekonomi – På ETTELVA anser vi att vi själva och branschen i stort kan bli bättre på att integrera återbruksperspektivet tidigare än vad vi gör idag.

Läs mer om projektet och läs vår idéskrift här.

Aktuellt

Nyhetsarkiv

Möt några av våra medarbetare

 • Ingrid Grubb
 • Arkitekt SAR/MSA
 • 072-450 01 03
 • Caroline Jödahl
 • Byggnadsingenjör
 • 076-502 03 23
 • Jonas Nyman
 • Arkitekt, Civilingenjör i Arkitektur
 • 076-525 79 33
 • Joakim Bolle
 • Inredningsarkitekt MSA, Millimeter
 • 08-505 555 07

Alla medarbetare

Våra tjänster

Vi erbjuder certifierade tjänster i både egna och andras byggprojekt inom till exempel tillgänglighet, miljöbyggnad, kontrollansvar, byggarbetsmiljö och kulturbyggnader samt specialistkompetens inom färgsättning, ljusdesign, dagsljusberäkning, visualisering, BIM-samordning och projekteringsledning.

Alla certifierade tjänster

Projekt i urval

Öva, pröva och erövra

Intimt badhus för familjen

Naturkaraktär i fokus

Modern bostadsarkitektur med en egen karaktär

SE ALLA PROJEKT I PORTFOLION