Kommersiellt

På ETTELVA skapar vi moderna lokaler med fokus på att stärka varumärken genom tydlig och attraktiv arkitektur.

Kommersiella verksamheter kräver lokaler som stödjer lönsamheten. Med vår lyhördhet och vårt stora kontaktnät kan vi tillgodose alla behov vad gäller utveckling av kommersiella fastigheter: från stadsbyggnad till husarkitektur och färdiga inredningar. Vi anlitas också ofta som både arkitekter och projekteringsledare i komplexa projekt.

Automotive
Industri/Logistik
Hotell/Restaurang
Kontor
Kulturarv
Handel
Museum

Kontaktperson:

Joakim Schiött
Ansvarig Kommersiellt, Partner, Arkitekt SAR/MSA
076-803 50 68