Förnyat förtroende i Söderdalen

På ritbordet97Projekt / Vår verksamhet230

Tidig illustration, skisskede.

Nu ritar vi ännu ett kvarter som del i utvecklingen av Söderdalen, Järfälla.

På uppdrag av JM ritar vi ca 205 hyresrätter fördelade på tre tegelklädda huskroppar. Detaljplanen tillåter här att en av volymerna sträcker sig högre upp än övriga i kvarteret och blir en väl synlig markör i området. Tegeldetaljering ger karaktär till volymerna som får strikt sammanhållen gestaltning.

I tidigt skede utförde vi en hållbarhetsanalys genom våra 7 digitala hållbarhetsanalyser. Vi analyserade grönyta, formfaktor, klimatpåverkan, vind, soltimmar, vertical sky component och solcellspotential. Dessa analyser är ett viktigt verktyg för att belysa den hållbarhetspotential som finns i projekten. Liksom alla JMs hus ska projektet Svanencertifieras.

Vi tar nu fram en programhandling och är i full färd med att skissa på trivsamma lägenheter, eleganta tegeldetaljer och en inbjudande gård. Fortsättning följer.

I Söderdalen har vi även ritat Havreflingan, Rapsblomman och Parklinden och Lotus och har fler kvarter på ritbordet.