Havreflingan Förskola

“Fasaden som barnen möter är en fantasieggande skogsmiljö med djur och växter i verklig storlek.”

Bjarne Svedérus, Uppdragsansvarig arkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

Längs med Bällstaån i södra Jakobsberg växer en ny stadsdel fram, Söderdalen. Ett femtontal bostadskvarter med sammanlagt ca. 1 250 lägenheter, två förskolor belägna i anslutning till parken och ett antal lokaler för små verksamheter i bottenvåningarna utmed huvudgatorna. Visionen för Söderdalen är att det blir ett ansikte utåt för nya Jakobsberg och en plats som väcker stolthet och engagemang hos både invånare och kommun.

Vi på ETTELVA har fått förtroendet av JM AB att rita flera av kvarteren. I det kvarter som kallas Havreflingan återfinns, förutom 192 hyreslägenheter, även en förskola belägen i bottenplan in mot den privata gården. Huset är hästskoformat med fasader av tegel i två kulörer.

I en av hästskons ändar ligger förskolan. Förskolan har en total yta om ca. 790 kvm och består av 7 st hemvister inkl. ateljéer, mindre grupprum, beredningskök, matsal, omklädningsrum, personalrum, skötrum och miljörum. Förskolan är dimensionerad för ca. 85-95 barn, med 12-15 barn fördelade per hemvist beroende på barnens åldrar.

Varje hemvist har en egen vrå som är till för mindre grupper. Utöver detta har hemvisterna tillgång till ateljéer som är gemensamma för flera hemvister, där större grupper kan vara tillsammans för den typ av aktiviteter och uppgifter som passar sig bättre i den miljön. Personalutrymmena är belägna i förskolans ena ände för att förbättra pedagogernas förutsättningar till avkoppling/vila på raster. I verksamhetens lokaler finns även ett tillagningskök och en matsal inkl. lekkök där pedagogerna kan baka och laga mat med barnen.

Kvarterets namn, Havreflingan, och vetskapen om att byggnaden skulle innehålla en förskola gav inspiration till byggnadens lekfulla fasadgestaltning som ger en känsla av livet på ett havrefält. Fasaden som barnen möter är en fantasieggande skogsmiljö med djur och växter i verklig storlek. Bilden skapades med mosaik och motiven är framtagna tillsammans med Mosaik Sweden. Barn och besökare ska kunna hitta stora och små djur lite här och där.

Fakta
 • Beställare: JM
 • Plats: Söderdalen, Järfälla
 • Storlek: LOA ca. 790 kvm
  7st hemvister
 • År: Färdigställt 2021
 • Miljöcertifiering: Svanen
 • Foto: JM AB
Kontaktpersoner
 • Bjarne Svedérus
 • Arkitekt SAR/MSA, Partner, BAS-P, Kontrollansvarig
 • 076-803 50 62