Detaljplan för Tammsvik

“Tammsvik utvecklas till ett hållbart boende på landet med hög grad av samnyttjande i symbios med Tammsviks konferens- och spaanläggning. Ett modernt boende för den som vill leva sunt och tillsammans”

HELENA HULTGREN, uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning

Intro

ETTELVA har tagit fram ett förslag för utveckling av Tammsvik i Upplands-Bro kommun. Området ligger naturskönt i ett odlingslandskap med långa anor. Stora delar av fastigheten är idag åkermark och naturmark. Det finns ett tiotal byggnader där de flesta tillhör konferensanläggningen Happy Tammsvik. Vid vatten ligger Tammsviks herrgård som uppfördes som en bostad åt familjen Tamm år 1921, även den en del av konferensanläggningen.

Uppdrag

Förslaget innehåller cirka 230 bostäder fördelade på villor, radhus, parhus och trygghetsboende. Detta ger en blandning av olika bostadstyper som skapar möjlighet för en bred socialt sammansatt befolkning och ger tillfällen för möten över generationsgränserna.

Koncept

Med sitt läge mellan land och tätort såg vi en möjlighet att skapa en ny typ av tematiskt boende. De nya bostäderna kan på många sätt samspela med Happy Tammsvik och samnyttja resurser på ett effektivt sätt. Konferensanläggningen blir hjärtat i området med restaurang, träning, småbåtshamn, spa och co-working.

Bakgrund

Området är en del av en regional grön kil. Därför har sammanhängande gröna områden sparats för att möjliggöra för biologiska spridningsvägar och rekreation. Ett rekreationsstråk utvecklas så att det kan användas för boende, gäster på konferensanläggningen och allmänheten. Strukturens anpassning till terräng, naturvärden och klimatförhållanden utgör tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för landsbygden utgångspunkt i förslaget.

Materialet som togs fram blev underlag till en planansökan som godkändes i maj 2020. Uppdraget är ett samarbetsprojekt mellan stadsbyggnad-, landskap- och bostadsarkitekter på kontoret. Efter beslut om planbesked har vi i uppdrag att bearbeta förslaget och ta fram planhandlingar.

I uppdraget har vi bland annat arbetat med:

– Analys av kommunala underlag
– Landskapsanalys
– Koncept för ny bebyggelse
– Strukturplan
– 3D-modell
– Dialog med kommunen
– Flygvyer
– Planhandlingar

Fakta
  • Beställare: Credentia
  • Storlek: ca 230 bostäder
  • Plats: Tammsvik, Upplands-Bro kommun
  • År: 2020
Kontaktpersoner
  • Helena Hultgren
  • Ansvarig Stadsbyggnad, Planarkitekt FPR/MSA, Partner
  • 0765-02 03 31