Kvarnholmen

”Förslaget slår vakt om områdets historia och kajernas råa karaktär från industri -och varvsepoken, men tillför nya mjukare värden i de nya boendemiljöerna.”

JOHAN ROOS, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning
Intro

Vi har tagit fram ett förslag till förädling av historisk mark i fantastiskt läge mitt emot Djurgården.

Uppdrag

Förslag på koncept för ny bostadsbebyggelse på Kvarnholmen.

Bakgrund

Kvarnholmen är en halvö vid Stockholms inlopp med en spännande arkitektur- och industrihistoria. På platsen har man tidigare drivit beckbruk (1600-tal), superfosfatfabrik (1700-tal) och kvarnverksamhet i Qvarnen Tre Kronor (1800-tal). Kooperativa förbundet köpte halvön 1922 och under KF:s utveckling av området byggdes en mängd bostäder och industribyggnader. Arkitekturen på Kvarnholmen bidrog till funktionalismens genombrott i Sverige. I dag utvecklas Kvarnholmen till en levande stadsdel med egen stark identitet och stor respekt för det gamla industribeståndet. Här skapas boende för 6 000 personer och 1 000 arbetsplatser.

Koncept

Volymer och proportion samspelar väl med de befintliga byggnaderna från det historiska kvarnholmen. Samtidigt adderas en repetition med variation och nya material som är med och leder Kvarnholmen in i ett nytt tidevarv. Material som tål ett utsatt läge och som får åldras med området. Stor omtanke är lagd på att nyttja det vattennära läget i bostadsplaneringen, livet och grönskan mellan husen och hur husen möter den växlande omgivningen. På taken finns terrasser både privata tillhörande bostäderna, men också som gemensamma mötesplatser högt över Stockholms inlopp.

Arkitektur

Boxformade volymer trappas framför varandra och skapar sammanhållande volymer. De obrutna horisontella volymerna har släta fasader utan utstickande burspråk och balkonger. En trappning för sittmöjlighet och odling nyttjar läget utmed gårdens bakre klippvägg.

Ljusgrått tegel knyter samman radhussockeln med berget och markeras i djup med samma tegel i två olika fogfärger eller olika sättning. Entréer markeras med cortén.

Radhussockeln klättrar upp på innergårdarna. Den större gemensamma innergården har en upphöjd bakre del för att minska känslan av att ha en mur och utnyttja platsen som utsiktspunkt. Lägenheterna är flexibla med rymliga vardagsrum och samtliga lägenheter har utblickar mot vattnet.

Fakta
  • Beställare: Kvarnholmen Utveckling AB
  • Plats: Nacka
  • Samarbetspartner: MER
  • År: 2014
Kontaktpersoner
  • Michael Klingemann
  • Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 070-685 05 61