Smultronstället

“Terrasseringen som till en början var en stor utmaning blev en tillgång som gör området luftigt och ljust med bättre utblickar och solinfall.”

Linda Saarnak, Uppdragsansvarig arkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

Smultronstället ligger i en ekbacke ner mot Drevviken. Eftersom platsen är en norrsluttning har husens placering noga studerats. Alla bostäder får sol på uteplatsen och en liten glimt av Drevviken där det gått att få till. Vår vision var att skapa ett småskaligt men ändå tätare bebyggelseområde som kunde komplettera den lite glesa villabebyggelsen på gränsen mellan Farsta och Huddinge.

På platsen finns många stora ekar. Det var oundvikligt att några fälldes för att ge plats för husen, men den fällda veden bevarades på platsen för att bidra till det lokala ekosystemet. Vi placerade också husen tätt för att spara så många ekar som möjligt och tittade noga tillsammans med en arborist på varje trädindivids behov av friyta och vattentillförsel.

Sluttingen var både en tillgång och en utmaning. Husen kunde inte byggas på plan mark, och lösningen blev både suterränghus och upphöjda terrasser. I det färdiga resultatet är terrasseringen en stor tillgång som gör området luftigt och ljust med bättre utblickar och solinfall.

För att tydliggöra skillnaden mellan privat och gemensam mark kantas tomterna av plank och häckar och mot naturen på husens ovansida utgörs gränsen av en låg mur. Alla hus har små intima trädgårdar både mot gatan och mot baksidan.

Bostadshusen är i två våningar med inredda vindar för flertalet hus. Gestaltningen är en detaljrik träarkitektur färgsatt i sobert varmgrå nyanser med ockragula accenter. Husen har en reslig känsla med stående fönsterlufter och smala takkupor på de hus som har vind. Trädetaljerna betyder mycket för helheten, och stor omsorg har lagts vid att få till fina lösningar på både hus och plank.

Fakta
  • Beställare: Besqab
  • Uppdrag: Under den första delen av projektet var uppdraget att ta fram underlag till detaljplan. När detaljplanen vann laga kraft arbetade vi vidare med att ta fram utformningen av 19 bostadsrätter belägna på del av detaljplan.
  • Plats: Stortorp, Trångsund
  • Storlek: 13 radhus och 6 parhus om 5-7 RoK, 119-155 kvm fördelade över 2-3 plan med trädgård eller uteplats både på fram- och baksidan.
  • År: Färdigställt 2022
  • Hållbarhetsfakta: Svanenmärkt
Kontaktpersoner
  • Linda Saarnak
  • VD, Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 076-525 79 31